Det er ikke uansvarlig å oppfylle lærernormen

Skole er viktig for alle, direkte eller indirekte. Når det foreslås kutt i tilbudet til barna våre, reagerer både folk og journalister. På noen få dager har Facebook-gruppa «Foreldreopprør i Trondheimsskolen» fått over 7 000 medlemmer, og side 3-artikkelen i Adressa 21. oktober signert Trygve Lundemo tar til orde for at politikerne må finne mer penger til skolen. Og det er ikke så rart, for kommunedirektøren vil kutte også der det ikke går an å kutte – han vil for eksempel ikke finansiere lærernormen.

LES OGSÅ: Rådmannen vil utsette lærernormen i Trondheim

Rødt har lenge foreslått økt bemanning i skolen. For, som Lundemo skriver, det har vært trange tider i mange år. Akkurat som det har vært det i barnevernet og rusomsorgen. Og noen husker sikkert opprøret mot underfinansieringa av bo- og aktivitetstilbudet for et par år siden. Og ja, kommunen prioriterer hoppbakke til hundrevis av millioner. Men det er ikke de eneste pengene.

For kommunedirektøren og den Ap-ledede posisjonen har lenge kamuflert kommunens overskudd ved ulike budsjettriks, begrunna og legitimert ved noen såkalte økonomiske handlingsregler. Det kan jo høres fornuftig ut, men er ikke nødvendigvis det. For eksempel sier den ene av disse reglene at renter og avdrag på kommunens gjeld skal utgjøre åtte prosent av de frie inntektene. Hva innebærer egentlig det? Jo, det betyr at i kommende budsjettperiode må Trondheim kommune betale 4–500 millioner kroner per år i ekstraordinære avdrag på lån. Ekstraordinære altså, avdrag ut over det vi er nødt til å betale. Det er mange penger, og det er veldig dumt.

LES OGSÅ: «En fars bekymringer»

For renta er lav, og lite tyder på at den kommer til å stige. Samtidig har kommunen mange milliarder på fond, og disse milliardene har langt større avkastning enn gjelda har renteutgifter. Det er med andre ord direkte ulønnsomt å betale ned gjelda raskere enn vi er nødt til. Vi lever i en kapitalistisk verden, det har sjøl vi sosialistene i Rødt innsett, men vi trenger da ikke være elendige kapitalister når vi først holder på. For handlingsreglene tvinger oss i realiteten til dårlig forvaltning av innbyggernes penger.

LES OGSÅ: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort

Mange snakker om tidlig innsats, også på rådhuset i Trondheim. Tidlig innsats betyr at vi slipper å få regninga senere. Det er ikke bare humant og rettferdig å bruke penger på spesialpedagogikk og barnevern, på lang sikt er det også lønnsomt. Det er litt seint med tidlig innsats når de vi skulle hjelpe har begynt å stjele biler. Rødt mener disse tenk-på-ett-tall-handlingsreglene i realiteten er ei tvangstrøye som forhindrer politikerne i å gjøre fornuftige valg, For det er ikke uansvarlig å oppfylle lærernormen og ansette flere barne- og ungdomsarbeidere. Det er uansvarlig å ikke gjøre det.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter