Å tenke at man skal tilby disse tjenesten i hjemmet er urealistisk med tanke på miljø mange av brukerne kommer fra, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Borgar Sagbakken

Rammer en av byens mest sårbare grupper

8. november skrev Adresseavisen om Trondheim kommunes forslag om å legge ned Utsikten rustiltak, og de sterke reaksjonene fra byens rusavhengige. Både brukerne selv og de ansatte frykter at en slik nedleggelse kan føre til flere overdoser i Trondheim.

Trondheims rusomsorg bemannes av svært kompetente ansatte som har god oversikt og kunnskap over byens rusmiljø, i tillegg til å inneha en nasjonal kompetanse innen overdoser og kvinner og rus. Det er derfor viktig at de ansatte blir tatt med i prosesser som fører til en endring i tilbudet.

LES SAKEN: - Det kan gå liv, hvis dette legges ned

Når helse og velferdsdirektør Helge Garåsen lener seg på faglige råd i dette forslaget stiller vi spørsmål ved hvem som har gitt disse faglige rådene. Som arbeidstakerrepresentanter for den største andelen ansatte på dette området er vi ikke kjent med at det har vært noen prosess i forkant der ansatte har blitt hørt. Dette bekymrer oss og det svekker tilliten til kvaliteten på de vurderingene som er gjort.

Hjemmebasert omsorg er en satsning på flere tjenesteområder og et av argumentene for å legge ned Utsikten er at de fleste brukerne har egen bolig og kan få bistand der.

Et opphold ved Utsikten er imidlertid mer enn et tak over hodet. Ansatte beskriver at Utsikten brukes som et «pusterom» for de som sliter mest med en rusavhengighet i byen, at de får bedra helsetilstanden, håp/oppmuntring til å leve videre, og få impulser til å få et bedre og verdig liv tross situasjonen.

Utsikten er et av få helt rusfrie tiltak og er unikt på den måten, og særlig viktig i krevende perioder som etter en overdose eller som en pause fra en hard hverdag.

LES OGSÅ: – Gravlegger 40 års omsorg, uten at en kjeft bryr seg

Å tenke at man skal tilby disse tjenesten i hjemmet er urealistisk med tanke på miljø mange av brukerne kommer fra.

Vi stiller oss kritisk til at Trondheim kommune skal klare å ivareta dette i eget hjem, der det ofte vil være stort press på videre rus. Hvordan vi som kommune møter mennesker i utenforskap, sier noe om oss som samfunn.

Nedleggelse av Utsikten er noe som direkte rammer en av byens mest sårbare grupper og når kommunen i tillegg har hoppet bukk over fagmiljøet fremstår dette som uforsvarlig av Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Kommunedirektøren: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort