For vår familie betyr det at julefeiringen er spolert, skriver innleggsforfatteren om karantenereglene for innreise.   Foto: Gorm Kallestad/NTB (ILLUSTRASJON)

Uforståelige restriksjoner om karantenehotell

I Justisdepartementets rundskriv nr. G-25/2020 om karantenehotell av 8. november, står det i andre avsnitt følgende formulering:

«Virkningen av innførte smitteverntiltak må fortløpende vurderes og veies mot virkningen de har for den enkelte og mot viktige samfunns- og næringsinteresser som berøres av tiltakene. Rundskrivet vil derfor kunne endres».

Betraktningene nedenfor mener vi er et argument for at rundskrivet bør endres, og det snarest, av hensyn til planleggingen av juleferien!

LES OGSÅ: Solberg: Bestemor fra utlandet må i karantene på hotell

Vi synes det er prisverdig, og på høy tid, at myndighetene nå endelig gjør tiltak for å få kontroll på smitten som kommer til landet på grunn av tilreisende fra andre land, særlig fordi arbeidsinnvandring har stått for mye av den smitteøkningen vi ser nå i høst.

Rundskrivet pålegger plikt til å tilbringe karantenetiden etter innreise fra et «rødt» land på et karantenehotell. Karantenehotellet skal være kommunens ansvar, i samarbeid med politi og fylkeslege.

LES OGSÅ: Det går så fort at folk blir smittet før vi får satt dem i karantene

Det er imidlertid noen unntak fra denne plikten. Ett unntak er følgende: De som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan gjennomføre karantene på annet «egnet oppholdssted med enerom» hvis arbeidsgiver sørger for dette.

Men i rundskrivet åpnes det ikke for et slikt unntak for familier, selv om de er norske statsborgere. Det nevnes spesifikt at det ikke er tilstrekkelig at man leier en bolig, men: hvis man eier en bolig, er det greit! Og altså hvis man er arbeidstaker med en arbeidsgiver som skaffer egnet bosted. Dette oppfatter vi som både urimelig og uforståelig.

For vår familie betyr det at julefeiringen er spolert.

LES OGSÅ: Koronasituasjonen i Trondheim: - Det virker litt mer dramatisk enn det er

Hvis min datter, som er norsk statsborger, men som bor i Stockholm og har to små barn, skal komme hjem på juleferie, som de har gjort hvert år, vil hun og ungene være henvist til et karantenehotell, fullt av mennesker med potensiell covid-smitte, i ti dager i adventstiden, og med en egenandel på 500 kroner per person pr døgn. Dette er ikke en situasjon man ønsker å sette en småbarnsfamilie i.

Vi er en tett familie med sterke bånd, og julen her hjemme er årets høydepunkt for både oss og barnebarna. Vi er veldig innstilt på å passe på å ikke spre smitte og å følge karantenereglene. Det gjorde vi også i sommer, da familien fra Stockholm bodde på hytta vår alene i ti dager før vi traff dem.

LES OGSÅ: Arbeidsgivere må ut med 1500 kroner døgnet for karantenehotell

Julebesøket har vært planlagt i lang tid. Vi har leid et ledig hus i skogen, i enden av en blindvei, hvor familien skulle bo i karantene. De har gledet seg til dette oppholdet.

Planen har hele tiden vært at vi skulle fylle kjøleskap og fryser for dem på forhånd, og at vi først skulle treffe dem etter at de ti dagene var gått. For denne familien, som er friluftselskere med to aktive barn, synes vi dette er et velegnet oppholdssted for gjennomføring av karantenen, og det framstår smittevernmessig også som bedre enn et karantenehotell.

Hvordan er det blitt når regjeringen vår gjør det så vanskelig for oss at vi nesten ønsker at familien skal bli smittet av en potensielt dødelig sykdom - slik at de kan få karantenefritak?

Det ønsker vi selvfølgelig ikke. Men nå er alle andre utveier stengt, av grunner som vi ikke forstår. Det er farlig - iallfall for vår entusiasme for og oppslutning om den nasjonale dugnaden.

LES OGSÅ: Smittevern ute av proporsjoner

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter