Foto: Illustrasjonsfoto, Shutterstock

Kjære trønderbedrifter: La ansatte lære noe nytt

Gapet mellom de som får ta del i arbeidslivet og de som ikke får det, er stort. Og gapet øker med pandemien. For å unngå massiv arbeidsløshet fremover er bedriftslederne i Trøndelag nødt til å ta ansvar for å gi ansatte kompetanseløft. Halvparten av ansatte er redde for at robotteknologi skal ta over jobbene deres. Ifølge PwCs undersøkelse Hopes and fears frykter 53 prosent at jobbene deres vil bli automatisert. For å kunne være en relevant arbeidstaker i fremtiden, så haster det med å lære noe nytt. Ansvaret ligger hos både ansatte og ledere, men ledere har et særlig ansvar.

LES OGSÅ: Digitale forsøkskaniner eller studenter?

Hvordan sikre relevant arbeidskraft i Trøndelag i usikre tider? Ifølge NAV har Trøndelag lavere arbeidsledighet enn i resten av landet. Samtidig har Trøndelag en bekymringsfull økning av mennesker som har vært arbeidsledige i over et halvt år. I fylkeskommunens handlingsprogram for å realisere kompetansestrategi for Trøndelag i perioden 2020-2022, legges det stor vekt på tiltak som skal fremme utvikling av relevant kompetanse i Trøndelag. Men mange av disse tiltakene er for grupper som er utenfor et arbeidsforhold. Vi trenger tiltak for dem som er i jobb også.

Kompetanseheving av egne ansatte lønner seg fremfor å rekruttere nye. Permittering og nedbemanning i nedgangstider og nyansettelser i oppgangstider har vært en naturlig strategi i store deler av arbeidslivet. I kampen om talentene har arbeidsgivere fristet med høyere lønn og goder. Forskning viser at kostnaden ved å tiltrekke og rekruttere nye ansatte med riktig kompetanse er betraktelig høyere enn å gi kompetanseheving til egen arbeidsstyrke. I tillegg viser undersøkelser at virksomheter som satser systematisk på kompetanseheving lykkes bedre med å holde på sine talenter. Ja, hvem ønsker vel å slutte i en jobb hvor en utvikler relevant kompetanse for fremtiden?

LES OGSÅ: Å styre eller lede - det er spørsmålet

Arbeidsgivere har etter arbeidsmiljøloven en plikt til å legge til rette for opplæring slik at ansatte kan mestre jobben når den er i endring. Dette er tiden for å ta dette ansvaret, når forretningsmodeller må endres for å sikre økonomisk inntjening og oppgavene må løses fra hjemmekontor. Krisepakker fra regjeringen og utbetalinger fra NAV er viktige støttebein, men hver bedrift må ta et samfunnsansvar for å utvikle relevant kompetanse slik at arbeidsstyrken kan ta del i denne omstillingen. Unnlatelse av tilstrekkelig opplæring kan føre til et dårlig omdømme hos både ansatte og kunder, i tillegg til den personlige belastningen det er for hvert enkeltmenneske å miste jobben. Men det er ikke lederes ansvar alene. Det er også arbeidstakers ansvar å benytte seg av de mulighetene som arbeidsgiver tilbyr.

PwCs undersøkelser viser at åtte av ti ansatte ønsker å lære noe nytt. I samme undersøkelse tror seks av ti at teknologi vil påvirke jobben deres positivt. Det er gode nyheter. Men bare en tredjedel får muligheten til å utvikle digitale ferdigheter i tillegg til sin vanlige jobb. Det er fordi læring og utvikling ikke blir prioritert i det daglige. Erfaringer viser at kompetanseutvikling først har effekt når virksomheten har en kultur for læring, preget av nysgjerrighet, initiativ, prøving og feiling, og hvor ledere og medarbeidere støtter hverandre i å lære noe nytt. Læreprosessene i dagens arbeidsliv må skje så raskt at alle har behov for å kunne spørre en kollega om hvordan gå frem i nye IT-verktøy og arbeidsoppgaver. Og dagen etter kan rollene være snudd.

LES BAKGRUNN: - Tallene viser stor turnover. Det kan se ganske heftig ut

I PwCs årlige globale undersøkelse hvor 3500 bedriftsledere fra 83 land ble spurt om sine forventninger til økonomiens utvikling, sa 74 prosent at de var bekymret fordi det er vanskeligere å rekruttere kritisk nøkkelkompetanse enn før. Undersøkelsen ble gjort i januar, og det er liten grunn til å tro at bekymringene er lavere nå. Kandidater med riktig kompetanse og egnethet er fortsatt krevende å finne i mange bransjer.

Det er et stort potensial i teknologi. Skal tek-investeringene lønne seg, må ledere og ansatte kunne se mulighetene for automatisering, forenkling og forbedring. De må også kunne jobbe sammen med teknologien på nye måter, og dette krever kompetanseheving parallelt med teknologiimplementering.

Fire råd til bedriftsledere nå:

  1. Lag to-tre scenarier for fremtiden. Forstå hvordan automatisering vil påvirke arbeidsplassene og jobbene i din virksomhet.
  2. Lag en plan for hvor vil virksomheten vil være om fem år. Hvilken kompetanse vil dere trenge for å komme dit?
  3. Gi ansatte tid til å lære noe nytt. Legg til rette for læringstiltak som engasjerer og motiverer til å lære mer. Hold deg til planen, selv om det koster tid og penger.
  4. Evaluér! Mål avkastning på det du har investert i kompetanseutvikling. Bygg kunnskap om hvordan kompetansesatsingen virker, slik at bedriften øker treffsikkerheten i å utvikle relevant kompetanse.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter