Min mor har blitt møtt med åpne armer og godt humør på alle disse institusjonene, skriver Robert Ofstad.  Foto: privat

Å bli gammel

Mange av oss er så heldige å bli gamle, og noen blir riktig gamle. Min mor er en av disse. For mange eldre blir alderdommen en tid med sviktende helse, og det blir behov for omsorgtjenester og kanskje sykehusbehandling.

Gjennom de siste to år har jeg hjulpet min mor gjennom en periode med flere lungebetennelser, influensa og to hoftebrudd. Hun har mange sykehusopphold bak seg. Hun har dessuten vært på flere av byens helsehus . I tillegg har hun fått hjelp av hjemmetjenesten i lange perioder, og bor i dag på sykehjem.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Hospice-avdelingen i Malvik må videreføres

Denne tiden har gitt meg en del inntrykk av norsk helsevesen, og jeg må si at jeg er virkelig imponert over ansatte innen helsesektoren i Trondheim. Jeg har møtt flere titalls sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og leger. Det har vist seg uten unntak å være flotte mennesker med en energi, engasjement og evne til omsorg som er fantastisk.

Min mor har blitt møtt med åpne armer og godt humør på alle disse institusjonene. Hun har fått behandling og omsorg av profesjonelle fagmennesker, noe som mine søsken og jeg har satt veldig pris på. Det har gjort at disse på mange måter slitsomme år har vært mye lettere for oss pårørende. Vi visste at moren vår var i de beste hender. Vi kunne føle oss trygge.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Stans nedleggelse av Betania Malvik sin avdeling med lindrende behandling

Et slikt helsevesen er det viktig å ta vare på , og jeg håper politikerne greier å sikre økonomien i årene framover, etter hvert som vi får mange flere eldre. Jobber du i helsesektoren i Trondheim skal du være stolt av jobben din! Jeg kan ikke tenke meg noe mer betydningsfull og viktig jobb enn det sykepleiere og andre gjør på sykehjem, sykehus og i hjemmetjenesten. Jeg er full av beundring!

Dette er yrkesgrupper som det blir større og større behov for framover. I 2050 regner vi med at antallet eldre er det dobbelte av i dag. Jeg vil med dette rette en spesiell takk til personalet ved Geriatrisk avdeling ved St. Olav, på Øya helsehus og Nidarvoll hjemmetjeneste.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Jeg vil med dette rette en spesiell takk til personalet ved Geriatrisk avdeling ved St. Olav, på Øya helsehus og Nidarvoll hjemmetjeneste, skriver innleggsforfatteren. 
        
            (Foto: Håvard Jensen)

Jeg vil med dette rette en spesiell takk til personalet ved Geriatrisk avdeling ved St. Olav, på Øya helsehus og Nidarvoll hjemmetjeneste, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Håvard Jensen