Malvik: Døende pasienter mister tilbudet ved Lukas Hospice. Mennesker som ligger på Lukas Hospice for lindrende behandling før de dør har nå fått to uker på å flytte ut. Ingfrid Skogrand, direktør på Britania Malvik Asbjørg Mindnes, overlege på Lukas hospice Trine Lauman, avdelingssykepleier på Lukas hospice Tor Inge Skjøtskift, Administrerende direktør Lukas-stiftelsen  Foto: Mariann Dybdahl

Hospice-avdelingen i Malvik må videreføres

Dette bør få bred og tverrpolitisk støtte noe underskriverne vil signalisere. Et faglig godt tilbud må videreføres. Lukasstiftelsen har vært et viktig tillegg til det offentlige helsevesenet i flere år. Den har drevet en institusjon for mentalt og somatisk syke mennesker i samarbeid med det offentlige som det står stor respekt av. Da institusjonen i Malvik åpnet en avdeling for psykiatri på slutten var 1980 var psykiater Harald Reppesgaard tilsynslege der. Han kan forsikre at den faglige virksomheten ikke sto tilbake for spesialisttjenesten ellers i Trondhjemspsykiatrien. Traumesenteret som ble etablert en del år etter, var nyskapende og en terapeutisk utfordring til mennesker som var utsatt for fysiske og psykiske overgrep; særlig seksualisert vold.

LES OGSÅ: Stans nedleggelse av Betania Malvik sin avdeling med lindrende behandling

Denne kunnskapsrike institusjonen har etablert et tilbud om en helhetlig terminal og lindrende behandling av mennesker på siste reis i livet. De skriver at de tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Lukas Hospice består av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og en praktisk og tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Hospicet er et supplement til annen palliativ virksomhet (lindrende behandling) i Midt-Norge. Med mangeårig erfaring fra det psykiske helsevernet er ledelsen og de ansatte meget godt kvalifiserte til å innfri de omfattende og vanskelige forventningene i terminalstadiet til pasientene.

Løfter om økonomisk støtte fra regjeringen synes nå å være som skrift i sand. Institusjonen fikk en et begrenset beløp for å drive i ett år men fikk klare forventninger om videre finansiering i de neste fem. Etter bare ett år har pasientene grunn til å føle seg sviktet av regjeringen, selv om oppstarten var god. Ingen departementer støtter så store prosjekt bare i ett år. Det er ikke faglig og etisk forsvarlig for noen av partene. Et så stort prosjekt må nå sikres bindende og øremerkede midler i fem år.

LES SAKEN: Døende pasienter har fått to uker på å komme seg ut

De 17 plassene er ledige nå etter at døende pasienter er skrevet ut; til hva? 23 godt kvalifiserte ansatte er permittert. Pårørende er naturlig nok fortvilet og spør hva slags omsorg de kjære nå mottar, og de får en psykisk ekstrabelastning de skulle vært spart for. I mens krangler regjeringen og opposisjonspartiene om ansvaret for fadesen og kaster bort dyrebar tid for pasienter, pårørende og ansatte. Det er uverdig.

Stengningen er også negativ for helsetilbudet og fagmiljøet. Verdifull kompetanse går tapt og det tverrfaglige samarbeidet med NTNU og kommunen avsluttes. I 2018 manglet Trondheim kommune 30 heldøgnsplasser for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Derfor vedtok bystyret samme år et samarbeid med Lukasstiftelsen om Hospice i Malvik. Kommunen har benyttet 15 av de 17 plassene ved institusjonen. Det tar tid å bygge opp et godt tilbud, og nå kan verdifull kompetanse gå tapt. Har man glemt at det ble satt i gang et prosjekt og tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, Lukas hospice og Trondheim kommune for å styrke kompetansen innen åndelig og eksistensiell omsorg innen denne typen pasientbehandling.

LES STATSEKRETÆRENS SVAR: Regjeringen styrker tilbudet ved livets slutt

I påvente av at regjeringen får på plass driftsmidler til en videre sikker virksomhet på neste års budsjett må i anstendighetens navn Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune forskuttere disse.

LES OGSÅ: Nytt tilbud for døende pasienter: - Vi kan lage ro rundt dagene

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter