Det er klart for en ny runde med Jenter og teknologi der flere jenter oppfordres til å studere teknologi.  Foto: Morten Antonsen

Bli med på årets jenter og teknologi-turné

Ingeniører og teknologer er sentrale i norsk samfunn og næringsliv, både under koronapandemien og framover. Hvis vi skal henge med og ta gode valg, må vi ha de beste hodene med på laget – fra hele befolkningen.

LES OGSÅ: Klimakrisen gir oss flere jobber og mindre forskjeller

12. november kommer prosjektet Jenter og teknologi til Trøndelag for å inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning og karriere innen teknologi. På grunn av pandemien blir årets turne digital. Elever som deltar får oppleve foredrag, konkurranser, aktiviteter, filmer og mye annet spennende. De vil også få møte kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologi og som deler sine erfaringer. Turneen arrangeres av NITO, NHO og Norsk senter for realfagsrekruttering (NSR).

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 34,1 prosent av studenter innen naturvitenskapelige og teknologiske fag i 2019 var kvinner. Dette er ikke holdbart når ny teknologi vil forandre Norge totalt. Under koronakrisen har teknologer gitt oss nye løsninger innen alt fra hjemmekontor til bekjempelse av viruset. Dette nybrottsarbeidet er bare begynnelsen. Kunstig intelligens, sirkulær økonomi og skylagring er eksempler på at vi i framtiden vil være et høyteknologisk samfunn.

Vi trenger derfor et størst mulig mangfold av kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler. De nye teknologinæringene er i støpeskjeen. Potensialet for å utforske og forme dem er enormt, og alle krefter må til for å finne de etiske, lønnsomme og bærekraftige løsningene. Vi er overbevist om at underrepresentasjonen av kvinner i teknologisektoren skyldes fravær av rollemodeller og innsikt i mulighetene. En undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av prosjektet Jenter og teknologi, viser at over halvparten av jentene på ungdoms- og videregående skole i liten grad har oversikt over teknologiutdanninger og mulige jobber. Dette er urovekkende når vi vet at det er stort behov for denne kompetansen i framtiden.

LES OGSÅ: Bedriftsledere gir blaffen i bærekraft

Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir senere i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke løsninger ingeniører og teknologer er med på å skape. Jenter og teknologi er et forsøk på å gjøre noe med dette. Nå kommer prosjektet altså til Trøndelag. Skoler kan melde interesserte elever på via https://jenterogteknologi.com/påmelding. Vi håper at dere foreldre, lærere og rådgivere vil fortelle jentene om prosjektet og anbefale dem å bli med.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitte