Nå mener jeg fylkeskommunen må hoppe bukk over egen stolthet og vise med handling at de tar dommen til etterretning, og beklage den urett som er begått, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Fylkeskommunen må sluke stoltheten: De er dømt og må beklage! 

Ved å innrømme egne feil og be om unnskyldning, ligger det et stort potensial for forsoning og utvikling, både menneskelig og profesjonelt. Men det krever at vi hopper bukk over egen stolthet og har vilje til å innta nye perspektiv.

LES OGSÅ: Seksuell trakassering i politiet

I oktober i fjor ble Trøndelag fylkeskommune av en samlet lagmannsrett idømt å betale meg, Christer Rognerud, 400 000 kroner i erstatning og 600 000 kroner i sakskostnader for brudd på arbeidsmiljø- og skadeerstatningsloven. Bakgrunnen for dommen var at jeg ble utsatt for omfattende mobbing og trakassering i årevis, uten at arbeidsgiver grep tilstrekkelig inn. Saken ble aktuell igjen da gruppeleder i Frp Trøndelag, Lill-Harriet Sandaune, tok opp saken på fylkestinget. Hun etterspurte hva Trøndelag fylkeskommune faktisk har lært av denne saken. Hun foreslo også at jeg som mobbeoffer i saken skulle få en beklagelse.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik svarte at fylkeskommunen generelt har gode rutiner og systemer for å følge opp arbeidsmiljøet i hele fylkeskommunen, og ved alle skoler. Videre forklarte han at det er forhold i et arbeidsmiljø som utad ikke synes godt nok. Både Sandvik og fylkestinget mente at det var unødvendig å se nærmere på saken og gi meg en unnskyldning. Var trakasseringen forhold som ikke syntes godt nok for arbeidsgiver, slik Sandvik antyder?

LES OGSÅ: Rektor reagerer på detaljstyring i mobbesaker

I denne saken var trakasseringen og «karakterdrapet» allerede avdekket og synlig før rettsprosessene. Likevel gjorde arbeidsgiver enten ikke noe, eller nok, for å forhindre trakasseringen. Noe som understrekes i dommen fra lagmannsretten. Arbeidsgiver var representert i ting- og lagmannsretten med rektor ved skolen og fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen. I tingrettsdommen fikk jeg medhold i at jeg hadde blitt trakassert og utsatt for et «karakterdrap». Likevel uttalte arbeidsgiver at de skulle jobbe med arbeidsmiljøet dersom jeg kom tilbake i jobben som lærer. Det tyder på at de fortsatt mente at jeg var hovedproblemet.

Nå mener jeg fylkeskommunen med fylkesordføreren i spissen må hoppe bukk over egen stolthet og vise med handling at de tar dommen til etterretning, og beklage den urett som er begått!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter