Fremtidsfullmakt til besvær

I ulike medier pågår en debatt om hvordan en fremtidsfullmakt skal utformes. Reaksjonene er sterke fra personer som har søkt Fylkesmannen om godkjenning av fullmakten – men som har fått avslag.

Fylkesmannens hjemmesider er det godt beskrevet hvordan en fullmakt skal utformes for at den skal godkjennes av fylkesmannen når den tid kommer. Følger en disse retningslinjene, kan jeg ikke skjønne at en skal får avslag på at fullmakten kan inntre.

I et avisinnlegg gjør Mari Mogstad og Børge Bloch Trondvold fra Fylkesmannen et forsøk på å bidra med informasjon. Det blir med forsøket.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke la staten overprøve mors valg

Oppsummert må en merke seg at:

  • Fylkesmannen kan bidra med veiledning og opplysning for å få opprettet en riktig utformet fullmakt som Fylkesmannen kan godkjenne.
  • Fylkesmannen kan/vil ikke ikke forhåndsgodkjenne noen fullmakt.
  • Fylkesmannen kan ikke «legge seg opp i innholdet» i fullmakten og «tar ikke stilling til om fullmakten er gyldig». (Altså innholdet)
  • Det er for sent å rette opp i fullmakten den dagen den egentlig skulle komme til anvendelse og tre i kraft; da står en altså uten noen fullmakt!
  • Fylkesmannen har avholdt en rekke infomøter i fylket.

LES OGSÅ: Fremtidsfullmakt: Hvorfor trenger man det?

Det er opplagt at de mange sterke reaksjonene i media skaper usikkerhet og tvil hos mange. Dette kan igjen føre til at opprettelse av fullmakt utsettes eller skrinlegges.

Dessuten vil en altså måtte leve med usikkerheten om at fullmakten kan blir underkjent av Fylkesmannen på grunn av formelle feil. Dette må det være mulig å gjøre noe med!

Mogstad/Tronvolds informasjonsforsøk krever noen spørsmål:

  1. Med bakgrunn i erfaringene så langt: Hvor stor andel av søknader om ikrafttredelse av fullmakten er avslått av Fylkesmannen?
  2. Hvilke råd har Fylkesmannen gitt til disse?
  3. Kan Fylkesmannen liste opp de fem viktigste punktene som gjør at fullmaktene ikke har blitt godkjent?
  4. Hvordan skal de som har ikke har fått fullmakten godkjent av Fylkesmannen forholde seg videre? Det er vel ikke tilfredsstillende at et offentlig organ, som er satt til å forvalte ordningen, ikke bidrar til å finne løsninger for pårørende/fullmektige?
  5. Hvor lang ventetid kan påregnes fra en søker Fylkesmannen om godkjennelse? Har Fylkesmannen satt egne klare tidsfrister for når søknadene skal være ferdigbehandlet og svar gitt til søkerne?

LES OGSÅ: Å komme gjennom nåløyet med fremtidsfullmakten

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

LES OGSÅ: Dersom andre kan unngå å havne i vår situasjon, er hensikten med debattinnlegget oppnådd

LES OGSÅ: Noen ganger må Fylkesmannen gripe inn. Det er fordi vi bryr oss

LES OGSÅ: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke lenger kan det selv? Skriv en fremtidsfullmakt

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter