Grethe Lian vil ha en eldreomsorg i Trondheim som lyser.  Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM

Avvik i helsesektoren i Trondheim kommune

Trondheim kommune hadde for ca. fem år siden 3254 avvik, 1781 alvorlige avvik i sykehjem/helsesektoren. Hva er status per i dag? Hva er gjort med avvikene? Er det like mange som registreres? Det blir fremdeles registrert avvik, men spørsmålet blir om det gjøres noe med disse registrerte avvikene.

LES OGSÅ: Det er ikke måte hvilke krav som stilles til oss

Når det skrives inn avvik, kan leder på institusjonen stoppe dem, «grovsortere» dem, så alle ikke blir registrert sentralt? Hvor skal de sendes, hvor sitter «lageret» av avviksmeldinger? Kan leder innkalle ansatt som har skrevet mange avviksmeldinger «inn på teppet» for å forklare seg? Kan ansatt bli omplassert i kommunen eller kan vedkommende bli sagt opp?

LES OGSÅ: Trygg eldreomsorg er et politisk anvar

Dette kan jo ha betydning om kommunen fremdeles vil ha varslere, og det vil vel kommunen ha. Vi vil alle ha en eldreomsorg som lyser og går på skinner. Et spørsmål til: Er det blitt flere ansatte i heltidsstillinger på sykehjem? Avvik er ofte en følge av for få ansatte.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter