Støyen fra bussen når den står ved bussholdeplassen skaper stor frustrasjon da dette er ett gjentagende problem, skriver debattanten.  Foto: Morten Antonsen

AtB, en støykilde i boligstrøk?

Jeg bor ved en bussholdeplass som i juni ble etablert som endeholdeplass/start på en av Trondheims bussruter. Denne ble flyttet hit utenfor min bolig på grunn av klager på støy/sperring av private innkjørsler noen hundre meter lenger bort så problemet ble bare forskjøvet.

LES OGSÅ: Is i veibanen skapte busskaos

Med 91 avganger i døgnet så er det mye støy fra bussene når de ankommer og starter på ruten. Huset mitt er åtte meter fra holdeplassen så motorlyden gir en gjenklang i husveggen. Støyen var spesielt merkbart i sommer da det å sitte ute vendt mot holdeplassen var umulig. Det største problemet slik jeg ser det er når bussene går på tomgang i påvente av å starte ruten og resonansen slår mot husveggen. Dette har jeg sendt mail om (ca. 37 mailer) til AtB, og svarene er blant annet at noe støy må jeg påregne i boligstrøk, og at bussene ikke skal gå på tomgang.

Busser har også flere ganger sperret min innkjørsel og hindret inn- og utkjøring. Det har blitt bedre, men denne støyen skaper stor frustrasjon da dette er ett gjentagende problem. Det å etablere en endeholdeplass i tettbygde strøk når jeg mener at det finnes gode alternativer på ruten for å stå uten å forstyrre viser at det å ta hensyn til privatlivets fred mangler hos AtB.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter