Aktiv dødshjelp

Tidligere overlege Olav A. Haugen skal ha takk for en ryddig gjennomgang av utfordringene rundt aktiv dødshjelp. Han kommer med innspill til debatten som i aller høyeste grad må med. Det må avklares på hvilken måte aktiv dødshjelp skal foregå og hvem som skal avgjøre spørsmålet i hvert enkelt tilfelle. Her legger Haugen gode fram forslag: «må man sørge for at spørsmålet om aktiv dødshjelp og assistert selvmord blir avgjort ved domstol eller et eget ombud. Det må også vurderes om andre yrkesgrupper kan utføre slike oppgaver».

Hvorvidt en rettsvesenet er en velegnet instans må avklares i debatten, erfaringa fra egne «domstoler», for eksempel barnevernet har i høy grad vært diskutable. Men forslaget må gjennomgås nøye.

LES HAUGENS KRONIKK: Aktiv dødshjelp kan bli en rettighet. Da må noen få plikt til å ta liv

Det er to ting som skjemmer Haugens innlegg. «For mange eldre gir ordet (barmhjertighetsdrap, min parantes) likevel fortsatt assosiasjoner til det medisinske holocaust i Nazi-Tyskland der eutanasiprogrammet tillot drap på uhelbredelige syke, psykiatriske pasienter, eldre og barn som ble ansett som unyttige».

Jeg mener det for lengst er fastslått at Nazi-Tyskland var et diktatur og ikke en rettsstat, slik både demokratiske stater så det før, under og etter nazistenes tredje rike. Å trekke fram dette spøkelse kan ses på som et hån mot en demokratisk debatt i dagens Norge. Fint om vi kan slutte med det?

Det andre jeg synes Haugen burde dokumentert bedre, er at han tar fram det som har skjedd i Nederland. «Kritikerne var redde for utglidning og de har delvis fått rett. Ordningen omfatter nå også psykiatriske pasienter inklusive demente, nevrologiske pasienter og barn med grove fysiske handicap». Han lister opp de forhold som «utglidningen» skal gjelde, men oppgir ikke kritikernes argumenter utover at denne oppramsinga.

LES OGSÅ: Nederland vil gjøre aktiv dødshjelp lovlig for barn under tolv år

I Norge må et opplegg for å gi de som ønsker det og er i en livsavsluttende fase, bygges på vår rettsoppfatning og aksept for at alle liv må avsluttes på en verdig måte, både med og uten assistanse. Haugen innleder sitt innlegg med at «Mange hevder at det er en fundamental menneskerett å bestemme over sitt eget liv». Mange? Sjøl kjenner jeg ingen som ikke mener det, ja jeg tror de fleste har den oppfatninga.

LES OGSÅ: Venstre sier nei til aktiv dødshjelp

LES LEDEREN: Aktiv dødshjelp er ikke løsningen

LES OGSÅ: Ropstad kritisk til utredning av aktiv dødshjelp

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter