Ida Lindtveit Røse  Foto: NTB / Scanpix

Uenig med Adressa om likestilling og foreldrepermisjon

Adresseavisen har en kommentar som kritiserer mitt forslag om å skrote tredelingen av foreldrepermisjonen. Denne lederen er jeg selvsagt uenig i. Familiesituasjoner er helt forskjellige, svangerskap, barn og barseltid er helt forskjellig – ikke bare fra familie til familie, men også fra barn til barn. Derfor mener jeg det er viktig at vi har en familievennlig foreldrepermisjon, og at familien selv kan bestemme hvordan denne skal fordeles. Jeg er verken kritisk til at kvinner går raskt tilbake i jobb, slik jeg selv har gjort, eller at menn skal ha lang foreldrepermisjon. Men jeg mener dette er noe familiene bør kunne bestemme selv.

LES OGSÅ: Fikk avslag på pappaperm fordi arbeidsgiveren sendte inn opplysninger for sent

Jeg mener det er viktig både at begge foreldrene har permisjon og likestilling i arbeidslivet. Paradokset er at tredelingen i mange tilfeller sender kvinnene ikke bare ut i permisjon, men også ulønnet permisjon. Familiene mister valgfrihet og fleksibilitet. Mange familier blir satt i en krevende situasjon, og kvinner opplever å bli satt enda lenger tilbake i arbeidslivet enn nødvendig. Med tapte inntekter, tilknytning til arbeidslivet, pensjonspoeng og andre rettigheter. Dette bidrar ikke til økt likestilling i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Hva bør man diskutere før man får barn? Dette avklarte Kristine og Tollef før de ble foreldre

Som politiker er det viktig å lytte til dem som har skoen på. Når en ordning ikke treffer, må den revideres. Permisjonsordningen har blitt for rigid. Intensjonene med tredelingen var god. Målet var at fedrene skulle få mer tid med barna, og kvinnene skulle tidligere tilbake i jobb. Samtidig må vi ikke se oss blind på målet, og neglisjere de utilsiktede problemene som oppstår. Når utfallet blir så feil for så mange, må intensjonene nås på andre måter. Her vil jeg peke på arbeidsgiverne, som i større grad må akseptere og motivere til at fedre tar ut permisjon.

For de mange familier er det kanskje uproblematisk å ha en tredeling av permisjonen. Men vi kan ikke ha ordninger som tar utgangspunkt i alle har helt ukompliserte svangerskap, fødsler og barseltider. Dette er ikke tilfelle. For de familiene der den første tiden blir mer utfordrende enn man kunne forutse, er tredelingen med på å gjøre både familiesituasjonen og familieøkonomien enda vanskeligere. For familier der en av foreldrene er selvstendig næringsdrivende slår ordningen ekstra hardt ut.

LES OGSÅ: Misbruk av pappapermisjonen går ut over velferden

Så er jeg pragmatisk til om man skal ha en kvote. Jeg forstår argumentet med at det er viktig å synliggjøre at begge skal ha permisjon, selv om jeg i utgangspunktet mener dette er en selvfølge. Da mener jeg den bør tilbake til ti uker, for å gi mer valgfrihet. Det kan også være lurt å ha et normgivende utgangspunkt på 15 uker til hver, og at man aktivt må gjøre andre valg. Men vi må ha tillit til familiene og at de gjør de beste valgene for sin familie ut fra sin situasjon.

KrF trengs mer enn noen gang i arbeidslivs- og familiepolitikken. Vi ser familienes behov, og vil finne løsninger som ikke presser familiene til å tilpasse seg andres forventninger. Vi ønsker derfor en enda mer familievennlig foreldrepermisjonsordning.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter