Ap vil sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur, skriver Arild Grande.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Et rettferdig arbeidsliv med faste stillinger

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av. Da Høyre-regjeringen innførte en generell adgang til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven i 2015, ble retten til en fast stilling svekket. Vi vil derfor fjerne denne bestemmelsen på første arbeidsdag om vi kommer i regjering.

LES OGSÅ: Truer med bøter etter kontroll ved trondheimshotell

Innleie fra bemanningsforetak er også en utvikling som truer faste stillinger. Arbeiderpartiet vil gjøre innleie som fortrenger faste ansettelser forbudt. Det skal kun være tillatt ved behov for vikarer, og dersom tillitsvalgte og ledelse gjør avtale om kortvarig behov. Dette vil bety en sterk innstramming og opprydning. Vi kan ikke akseptere at innleie presser ut faste ansettelser. Samtidig vil vi styrke den offentlig arbeidsformidlingen. Dette skal være et større ansvar for fellesskapet, ikke overlates til bemanningsbransjen.

Fagforeningene og tillitsvalgte er viktige vaktbikkjer for at innleieregelverket overholdes. Arbeiderpartiet vil gjeninnføre muligheten for at fagforeningene kan reise sak på vegne av en arbeidstaker slik at ingen blir stående alene dersom de blir utnyttet i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Trøndersk bedrift får bot på 400 000 kroner for «svært alvorlige» sikkerhetsbrudd

I deler av arbeidslivet prøver arbeidsgivere også å organisere seg bort fra ansvar overfor arbeidstakere ved å bruke snedige selskapsstrukturer. I en del bedrifter har morselskapet all makt over lønn og arbeidstid, mens de ansatte og deres nærmeste arbeidsledere ikke har noe de skal ha sagt. Arbeiderpartiet mener at den som har makta også må ta arbeidsgiveransvar. Vi vil dessuten sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.

LES OGSÅ: TOBB tar grep etter at A-krimgruppen aksjonerte på byggeplass

Arbeiderpartiet har denne høsten foreslått alt dette i Stortinget. Med flertall på høyresiden er nok sjansen for gjennomslag dessverre lik null. I så fall lover Ap å gjennomføre dette dersom vi kommer i regjering ved valget neste høst. Vi trenger et mer rettferdig Norge, vi trenger et mer rettferdig arbeidsliv.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter