Det nye anlegget i Grip .  Foto: Morten Antonsen

Smittevern ute av proporsjoner

Som besøkende på Grip klatresenter i Trondheim stiller jeg meg undrende til Trondheim kommunes tolkning av begrepet «nærkontakt». Slik skal begrepet tolkes, ifølge Folkehelseinstituttet: «Man regnes som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt). Og dersom kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller at det har vært direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekret.».

LES OGSÅ: Det går så fort at folk blir smittet før vi får satt dem i karantene

Flere hundre besøkende på Grip klatresenter har fått beskjed om at de må i karantene. En skolegruppe med en smittet besøkte klatresenteret i forrige uke. Meg bekjent er det knapt noen, sannsynligvis ingen, unntatt innad i gruppen med smittetilfellene som kan betegnes som nærkontakt til de smittede. Knapt noen av de besøkende som nå er i karantene, var på klatresenteret i det samme tidsrommet som de smittede.

Klatresentrene er store og luftige, gruppene prøver å holde god og nødvendig avstand og hånddesinfeksjon er svært godt tilgjengelig. Jeg kan også vise til en undersøkelse som var gjengitt i bladet Norsk Klatring. Den viser at kalk, som alle klatrere bruker på hendene, ikke bidrar til spredning av koronaviruset. At alle som har trent på klatresenteret etter gruppen med smittede, helt opptil ni timer etter at gruppen var til stede, skal i karantene. Det må jo være en svært utvidet tolkning av begrepet «nærkontakt». Det kan jo ikke være noen smitterisiko for disse besøkende.

Karantene bør brukes varsomt og ikke tilfeldig og lettvint. Karantene får store konsekvenser for familielivet og arbeidslivet. Ikke alle kan gjøre sitt arbeid hjemmefra. Det kan få store konsekvenser for arbeidsplassen som mister en ansatt i ti dager, og det føles helt feil for en person som selv følger smittevernreglene helt til punkt og prikke.

LES MER: Barn fra tre barnehager fikk svømmeundervisning av koronasmittet

Personalet og besøkende på klatresenteret fyller pliktoppfyllende ut lister over besøkende og tidsrom for besøket, som de leverer til Trondheim kommune. Som besøkende føles det som om Trondheim kommune misbruker disse. Smitteverntiltakene må være logiske for folk og velbegrunnede. At det å være på et luftig og stort klatresenter som har fokus på hygiene, skal føre til strengere tiltak enn andre steder er uforståelig. Karantene får store samfunnsmessige konsekvenser, tiltakene får konsekvenser for klatresporten og for disse fantastiske klatresentrene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter