Det haster med å bygge en ny ishockey-hall på Tiller, mener innleggsforfatteren. Her fra Leangen i Trondheim.  Foto: Christine Schefte

Det haster med å få på plass en ishall

Trondheim har et aktivt og tradisjonsrikt ishockeymiljø. Siste nytt er deres initiativ for å få VM i ishockey til byen i 2027. Nok et godt initiativ som må berømmes! Ishockey-VM for menn er en stor begivenhet, faktisk verdens største årlige vinterarrangement. Et VM i hockey til Trondheim vil bety mer enn 200 000 publikummere, TV-sendinger som når ut til 1,5 milliarder mennesker, og det anslås å gi Trondheim mellom 300 og 400 millioner kroner i omsetning.

BAKGRUNN: – Vi vil ha ishockey-VM til Trondheim!

Trondheim har markert seg som en ledende arrangementsby. Det gir oss gode forutsetninger for å arrangere VM i ishockey, spesielt siden Spektrum er tenkt benyttet som en midlertidig VM-arena. Adressas kommentator Birger Løfaldli påpekte likevel noe viktig, nemlig at slik arrangementet er planlagt, medfører det ikke varige anlegg i etterkant. Det er kritisk fordi ishockey dessverre har blitt neglisjert i Trondheim over flere tiår. Trondheim har et tradisjonsrikt ishockeymiljø, men rammebetingelsene i Trondheim legger dessverre ikke til rette for vekst. Trondheim har 37,5 fotballbaner og 1,02 ishockeyflater per 10 000 barn. Det rammer et etterlengtet tilbud for både bredden og eliten innen ishockey og andre isidretter.

Byens politikere er godt kjent med mangelen på isflater. Ishockeymiljøet har gjort en formidabel innsats, både med å belyse problematikken og med konkrete bidrag til å løse problemene. I påvente av kommunens arbeid har de utarbeidet forslag til planer for ny ishall på Tiller-tomta. I vår tok de initiativ til en midlertidig ishall, kjøpte hallen fra Jordal i Oslo med private midler, og resultatet er at det nå etableres en nøktern ishall på Klett. Nå har miljøet lagt enda et godt initiativ på bordet, VM i ishockey til Trondheim.

LES OGSÅ: Billig fest for Trondheim sammenlignet med ski-VMBillig fest for Trondheim sammenlignet med ski-VM

Høyre har siden 2015 hvert år løftet frem det prekære anleggsbehovet for ishockey og øvrige isidretter som er avhengig av kunstis. Ap svarte den gang med å peke på Tiller-tomta som en nært forestående løsning, da Høyre påpekte mange års unnfallenhet overfor isidrettene. Senest i forrige bystyremøte ble det sådd tvil om plassering av ny ishall, da Ap stemte imot Høyres forslag om at ny ishall skal ligge på Tiller-tomta. Denne tomta har i over 20 år vært nevnt som plass for sårt tiltrengt aktivitetsarena for Trondheim Syd. Vi stiller naturlig nok spørsmål om hvorfor Ap har gått bort fra ishall på Tiller-tomta, og håper ikke det fører til nye forsinkelser.

Tiden for tomme ord fra politisk hold er for lengst forbi, nå må vi sørge for rask handling. Om kort tid kommer kommunens egen mulighetsstudie om Tiller-tomta til politisk behandling. Høyre er tydelig på at det allerede er gått for mange runder om hvor en ny hall skal ligge. Vi vil prioritere ishall på Tiller-tomta og at byggingen må komme raskt i gang.

LES OGSÅ: Endelig kan Ståle og Espen slippe nyheten: – Vi vil ha ishockey-VM til Trondheim

Trondheim er ikke eneste aktuelle vertskapsby dersom Norge skal arrangere ishockey-VM. Bergen er en av byene som allerede har markert at de vil være arrangør, og skal i den forbindelse etablere en splitter ny byarena. Det betyr at Bergen får en publikumsarena, og samtidig et økonomisk grunnlag for å etablere et toppserielag i byen. I Trondheim foreligger det et utarbeidet forslag fra Nidaros Hockey og kretsens arbeidsgruppe. Her bør vi benytte drahjelpen en VM-tildeling vil gi for å etablere et topplag i byen igjen.

Det haster med å få på plass en ishall på Tiller-tomta. Og vi må sammen se på muligheten for et ishockey-VM i Trondheim. Nå er det på høy tid å gi et realt løft til ishockeyen i idrettsbyen Trondheim!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter