Varaordfører Mona Berger (SV) vil ha en mer aktiv boligpolitikk for ulike befolkningsgrupper.  Foto: Håvard Jensen

Et godt bomiljø for alle

Trondheim skal være et godt sted å bo for alle, uavhengig av alder, størrelse på lommeboken og funksjonsevne. En storby er mangfoldig, og det bør også alle de ulike bydelene være. Det skal ikke være slik at et område blir preget av kun én befolkningsgruppe. Trondheim er en studentby, men det er også en by for barnefamilier, enslige, eldre og mange flere. Aller helst bør alle disse gruppene kunne bo i det området av byen de selv ønsker. Kommunen skal både legge til rette for at det bygges nok boliger slik at de som ønsker det skal få eie egen bolig, men også sørge for et godt tilbud av boliger for dem som ikke greier eller ikke ønsker å eie. Boligpolitisk plan, som ble vedtatt for noen uker siden, tar inn over seg dette. Vi er sånn sett optimistiske og gleder oss til å resultatet når politikk blir satt ut i praksis de kommende årene.

LES OGSÅ: Her vil de bygge over tusen nye studenthybler

I et innlegg 15. oktober i Adressa stiller Møllenberg-beboer Jon Aarseth spørsmål om hva Trondheim kommune og vi som politikere gjør for å motvirke hyblifisering av Møllenberg. Det er et betimelig spørsmål. SV har tidligere i høst bedt om å få beskrevet virkemidlene vi som kommune har for å hindre hyblifisering og utfordringene hyblifisering fører med seg. Vi jobber også opp mot stortingsgruppa vår for å få vurdert hva slags muligheter som finnes for innføring av boplikt i enkelte områder.

Vi i SV synes det er svært uheldig at et område blir kjøpt opp av private utleiere med det formål å drive profitt på små studenthybler, og det er ikke en utvikling vi ønsker noe sted i byen. Dette skaper ikke et godt bomiljø for verken studenter eller de som bor i området fra før. Utleieboliger må spres slik at disse blir en naturlig del av alle bydeler. I boligpolitisk plan ble det blant annet vedtatt at «Trondheim kommune skal medvirke til at det bygges sentrumsnære studentboliger, da studentene ønsker å bo nært campus». Disse skal i hovedsak være driftet og eid av SIT eller andre profesjonelle utleiere.

LES OGSÅ: Frykter at kommunen forårsaker enda mer hyblifisering på Bakklandet

Ved å tilrettelegge for profesjonelle aktører kan vi motvirke private hybler i sentrum og unngå hyblifisering av områder der det ønskes at barnefamilier skal bosette seg. Neste år er det stortingsvalg, og allerede nå ser vi at noe av debatten inn mot valget vil handle om boligpolitikk. Vi kan derfor håpe at et nytt storting tar kampen for en mer rettferdig boligpolitikk. Det er i dag nesten like lønnsomt å investere i bolig som i aksjer. En bolig skal være et hjem, ikke et spekuleringsobjekt, og vi i SV ønsker derfor blant annet å innføre en særskatt på sekundærboliger for å gjøre det mindre lønnsomt å eie flere boliger. Dette er et tiltak som motvirker deler av hyblifisering som skjer på Møllenberg.

I innlegget til Aarseth stilles det også spørsmål om hvilke strategier kommunen har for å skaffe boliger til unge og barnefamilier med dårlig råd. Bystyret har nå vedtatt at vi skal bygge opp en tredje boligsektor, som er et av svarene på denne utfordringen, ved å «samarbeide med ideelle aktører for å utvikle en tredje boligsektor og legge til rette for alternative boformer». Samtidig skal Trondheim ha en strategisk plan for oppkjøp av tomter som kan reguleres til alternative boformer, småhus, selvbyggerleiligheter og lignende formål. Det skal bidra til en vifte av ulike tilbud innen den tredje boligsektor.

LES OGSÅ: Bygger om Møllenberg-gårder til bokollektiv, men sier han ikke hyblifiserer

Et trygt hjem og et godt bomiljø er velferdsgoder som kanskje er enda mer avgjørende for folks livskvalitet enn skolegang, helsetilbud og offentlig infrastruktur. Vi i SV overlater ikke boligpolitikken til markedet. Gjennom en aktiv politikk både kommunalt og nasjonalt håper vi at Trondheim blir en mer mangfoldig by der ulike befolkningsgrupper finner sammen i samme bydel.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter