Innleggsforfatteren er ikke fornøyd med den behandlingen han fikk da han ba Fylkesmannen om råd i forbindelse med fremtidsfullmakten.  Foto: NTB / Scanpix

Fremtidsfullmakt: Våre etterkommere sitter i saksa

Jeg leste med interesse artikkelen i Adresseavisen sist lørdag: «Ikke la staten overprøve mors valg.» Min kone og jeg har skrevet ferdig en fremtidsfullmakt, sterkt påvirket av skriverier i avisa den siste tiden. Jeg har kontaktet Fylkesmannen for å få vurdert formaliteten i kontrakten. Jeg har også inspirert flere familier til å gjøre det samme. Etter en del mailutvekslinger med Fylkesmannen, fikk jeg beskjed om at hun ikke hadde mer tid til meg og henviste meg formelt til Fylkesmannens retningslinjer. Hun ville ikke vurdere om formaliteten i vår fullmaktskontrakt var i orden. Fylkesmannen ville først vurdere når jeg og min kone ikke lenger klarte å styre vårt bo.

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

Det er her inkonsekvensen kommer frem! Hvis fremtidsfullmakten har en formell feil og den ikke kan dokumenteres før etter «frafallet, sitter våre etterkommere i saksa! Jeg mente at de med stor sannsynlighet må gjennomgå disse fremtidsfullmaktene for de fleste familier på et eller annet tidspunkt; hvorfor ikke være i forkant slik at de respektive slipper å sitte og være engstelig for om formalitetene er i orden!

Jeg ble også instruert i at fremtidsfullmakten er et privatrettslig anliggende. Her er nok et punkt som skurrer. Fylkesmannen har det siste ord i saken uansett! Jeg spurte min bank om hva de vil gjøre hvis jeg blir dement. De ville kontakte fylkesmannen for å få verifisert gyldigheten! Privatrettslig?

LES OGSÅ: Dersom andre kan unngå å havne i vår situasjon, er hensikten med debattinnlegget oppnådd

Jeg har som sagt mistet min tilmålte tid hos Fylkesmannen, men anser meg ikke ferdig med saken. Jeg håper at noen med større autoritet vil følge opp de punkter som er nevnt foran!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ola Blokkum 

Ola Blokkum