Jon Aarseth  Foto: Privat

Støtter kommunen hyblifisering av sentrumsnære boområder?

I høst har det vært mye oppmerksomhet rundt festing og nattebråk på Møllenberg. Det har vært forskjellige forklaringer på dette, blant annet at koronapandemien og nedstengt/innskrenket uteliv har ført til mange og lange privatfester. Spesielt blant unge mennesker er det en opphoping av i sentrumsnære strøk – spesielt er Møllenberg nevnt.

LES OGSÅ: Her vil de bygge over tusen nye studenthybler

I denne forbindelse har det blitt fokus på den økende hyblifiseringen, der sentrumsnære gårder og hus er blitt kjøpt opp av profesjonelle aktører som ikke bor i de aktuelle gårdene – til dels heller ikke i Trondheim. Adressa har i flere artikler dokumentert dette. Problemet med slike oppkjøp og påfølgende omdanning til hybler og bofellesskap er at de som flytter inn ofte bor der i kort tid, at de ikke kjenner behov for eller plikt til å bidra til et trivelig bomiljø. Dette kommer til uttrykk ved manglende engasjement i dugnader, snømåking av fortau, rydding i uteområder, trappevask o.l. Det blir et ensartet bomiljø preget av gjennomtrekk, og det blir lite attraktivt for barnefamilier og eldre å etablere seg. Hva kan gjøres for å motvirke dette, og hvor står Trondheim kommune i dette bildet?

I sommer solgte Trondheim kommune Bakklandet 33 til en privat aktør. Gården hadde fem hybler og Venstres Erling Moe foreslo å seksjonere gården for om mulig å få større og færre boenheter, og gjøre gården attraktiv for andre enn oppkjøpere. Det viste seg at samtlige partier stemte mot dette forslaget. Angivelig etter råd fra administrasjonen som mente at seksjonering ville koste penger, og at det ikke ville motvirke hyblifisering.

LES OGSÅ: Frykter at kommunen forårsaker enda mer hyblifisering på Bakklandet

Seinere er Gamle Kongevei lagt ut for salg av kommunen. Denne gården har også fem soverom, og er slik sett et funn for en oppkjøper. Boligen ble avertert for ti millioner og solgt for 13! Også dette salget skal godkjennes av kommunen. Er det mulig å bruke noen av de tre millionene i merinntekt til å få gjennomført en seksjonering med sikte på å få en eller flere familieleiligheter ut av dette? Og kanskje prøve om det virker? Eller vil man fortsette å toe sine hender i maktesløshet og henvise til at man mangler virkemidler til å snu utviklingen?

LES OGSÅ: Bygger om Møllenberg-gårder til bokollektiv, men sier han ikke hyblifiserer

Det synes jo for øvrig som verken Trondheim kommune eller NTNU kjenner noe ansvar for å skaffe studentene bolig. Til slutt: Hvorfor selger Trondheim kommune sine boliger? Hvilke strategier har kommunen for å skaffe boliger til unge og barnefamilier med dårlig råd? Lener man seg tilbake og overlater boligpolitikken til markedet? Hva blir det til med ideen om en tredje sektor i boligpolitikken?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Erling Moe er en av politikerne som har tatt opp saker knyttet til hyblifisering.  
        
            (Foto: Terje Svaan)

Erling Moe er en av politikerne som har tatt opp saker knyttet til hyblifisering.   Foto: Terje Svaan