Foreldre ved Kolstad barnehage vil at kommunen skal lytte til foreldre, personal og støttespillere når de kommer med innspill om navn på barnehager og Huseby skole (illustrasjonen).  Foto: Illustrasjon: Filter / Spinn

Snakk om å bli behandlet som luft

Vi takker kommunen for invitasjon til diskusjon om fremtidig navn for Kolstad barnehage og Huseby skole (barneskole og ungdomsskole). Vi er både glade for at vi skal få være med i samtalen, og er glade for at kommunen ønsker å ta vare på historien. Likevel er vi noe forvirret: For det første har kommunen lokale navnetradisjoner å ta hensyn til. Mener kommunen alvor ved at den er villig til å endre fra Kolstad barnehage og Huseby skole til henholdsvis Møller barnehage og Møller skole?

LES OGSÅ: Vi vil ha Møller barnehage slik den er

LES KOMMUNENS SVAR: Kommunen svarer: Vi håper det endelige navnet blir et godt navn

Intensjonen er god, men dessverre er det ikke første gang vi har fått slike invitasjoner og løfter. Vi ønsker ikke å være med på hele dagers «medvirkning» i arbeidstid hvor vi ikke får reell påvirkning på utfallet. For det andre, unngikk kommunen å svare på hva som skjer med kommunestyrevedtaket om utredning av språkmiljø. Vi nevnte en slik pedagogisk modell i første innlegg 26. september. Vi har ventet i over to år på modellen som skulle sikre språkmiljøet for fremtiden. Da kommunen overtok barnehagen og skolen, overtok de også et ansvar for å sikre tegnspråklige arenaer - også den dagen foreldre som oss ikke har krefter til å stå i bresjen for å hindre at det forvitrer.

LES OGSÅ: - Det er en stressituasjon akkurat når det skjer

Vi vil at kommunen skal lytte til foreldre, personal og støttespillere: Navnene i dag fungerer ikke. Ikke bare baserer kommunen avdelingsnavnene Luft, ild, vann og jord på Aristoteles’ elementlære og gresk filosofi. Kommunen kompliserer også med å gi barnegruppene og alle rommene navn fra romertidens latin: Luft har barnegruppene Ventus og Nebula. Vind og tåke. Noen barn kaller avdelingene Luft for «vind» og Ild for «brann» i forvirring over de tre språkene som ikke samsvarer med hverandre. Det store fellesrommet heter Nobis. Vi. Nå oppleves det ikke som en «vi».

LES OGSÅ: Det største skoleprosjektet i Trondheim er vedtatt

Vi ber kommunen revurdere foreldrenes anmodning om navneendring levert via FAU i felles brev allerede før sommeren. Her kan man også se at det er en anmodning som ikke bare kommer fra «noen få foreldre», som kommunen hevder. Vi vil også at kommunen skal være mer åpen om planer for barnehagen, skolen og fremtiden til vårt miljø. Vi går rundt med mange spørsmål og bekymringer, må lete med lupe etter hva som er planlagt; og opplever gang på gang å få endringer tredd ned over hodene på oss. «Det er allerede bestemt og trykket på dørene og veggene», fikk foreldrene til svar. Vi forstår ikke hvorfor kommunen fortsatt ikke deler sine planer med oss og holder oss som språkminoritet på sidelinjen. Når skal de som sitter med erfaring og kunnskap få være inkludert og informert, slik at vi slipper denne ordvekslingen i avisen? Snakk om å bli behandlet som luft.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter