Det må ikke bli slik at det skal være synd på gårdbrukere og utbyggere som har satset planleggingsmidler fordi de mislykkes i å få omregulert eiendommene sine til boligformål, mener innleggsforfatteren.  Foto: ROTVOLL EIENDOM

Utbygging eller ikke av Øvre Rotvoll

Ivar Oust klager i et innlegg i Adresseavisen 24. september over å måtte drive gårdsbruk nær inntil byen. Han peker på en rekke driftsproblemer. Dette innlegget gikk bokstavelig talt innpå meg. Jeg er oppvokst på et lite småbruk på Hedmarken, og da kunne jeg ofte ta meg i å se over gjerdet til naboens jorder på 4–500 dekar og tenke: Enn om vi kunne hatt 10–12 dekar av den gode jorda, så kunne vi hatt minst ei ku til! Den gang var det snakk om å ha nok jord til å berge levemåten for familien.

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

I dag klager grunneiere og utbyggere over at politikerne opptrer uansvarlig og lite forutsigbart hvis de skulle endre standpunkt i en reguleringssak. Plan- og bygningsloven kjenner bare en godkjent reguleringsplan, som det verktøy som gir hjemmel til å igangsette utbygging eller foreta et erverv eller inngrep. Alle planformer på vegen fram til en godkjent reguleringsplan er bare verktøy i prosessen dit.

LES OGSÅ: Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

Det må ikke bli slik at det skal være synd på gårdbrukere og utbyggere som har satset planleggingsmidler fordi de eventuelt mislykkes i å få omregulert eiendommene sine til boligformål. Planverktøyet er uomtvistelig klart. Ifølge fylkets øverste landbrukseksperter har Øvre Rotvoll noe av den aller beste matjorda i hele Trøndelag. Vi trenger sårt å beholde så mye som mulig av den matjorda vi har igjen i landet vårt!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter