Innleggsforfatteren er bekymret for hvordan eksamen skal avvikls på NTNU under trygge forhold.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

NTNU sin eksamensavvikling til jul

Nylig skrev Maria Heggestad et leserinnlegg i Aftenposten der hun kritiserte NTNUs avgjørelse om å avholde eksamen med fysisk oppmøte til jul. Hun er langt ifra den eneste.

LES OGSÅ: Det er første gang vi har smitte

La oss se for oss følgende scenario. Du våkner opp en kald og mørk desember morgen, klar for å gjennomføre eksamenen du har forberedt deg til hele semesteret. Du kjenner deg snufsete og litt uggen i halsen. Kan det være koronasmitte? Hva er konsekvensene av å eventuelt ikke møte opp på eksamen? Du vil selvsagt miste eksamen, havne i karantene, og også risikere å miste eksamenene som er satt opp de kommende dagene. Sommerferien vil forsvinne til å lese til alle kontinuasjonseksamenene. Skal man ta risikoen på å stå som sild i tønne i bussen på vei til eksamenslokalet, og sitte sammen med tusenvis av studenter midt i beste forkjølelses- og influensasesong?

Dessverre må jeg informere om at svært mange av studentene jeg har snakket med heller ville satt egne behov foran den felles koronadugnaden, ignorert symptomene sine, og møtt opp på eksamen likevel. De gir uttrykk for at de skal være veldig syke før de vurderer å droppe en eksamen. Tatt i betraktning at mesteparten av smitten i samfunnet i dag skjer i aldersgruppen 20-30 år, og at mange får svært milde eller ingen symptomer i det hele tatt, legges det et grunnlag for en bekymringsfull smittespredning. I verste fall risikerer studenter å reise hjem til juleselskap hos foreldre og besteforeldre, og smitte dem man er glad i.

LES OGSÅ: Flere studenter smittet - nå tar NTNU store grep

NTNU kom studentenes informasjonsbehov i møte ved nylig å publisere et rektorvedtak som beskrev at de planlegger å avholde eksamen som normalt til julen. Alternativet de tilbyr dersom NTNU ikke finner det forsvarlig å gjennomføre eksamen av smittevernhensyn i desember, er å gjennomføre eksamen uken før skolestart i januar. Mange studenter stiller seg imidlertid spørrende til hvorvidt en eksamen som ikke er forsvarlig å gjennomføre i midten av desember vil være forsvarlig å gjennomføre tre uker senere. At studenter drar hjem på ferie til andre landsdeler med høyere smitte vil neppe legge et bedre grunnlag for eksamensgjennomføring i januar. Løsningen NTNU kommer med gir derfor ingen garanti for at eksamen kan gjennomføres høstsemesteret 2020.

Et annet aspekt NTNU ikke har gitt en forklaring på, er hvordan studenter i risikogruppene skal gjennomføre eksamen. Har man holdt seg hjemme fra skolen hele semesteret grunnet astma, er det da riktig å tvinge denne studenten inn i et eksamenslokale sammen med hundrevis av andre studenter? Skal studenter i risikogrupper kunne ta eksamen hjemmefra? Skolen er nødt til å komme med et tilbud som gir et likt utgangspunkt for studentene.

LES OGSÅ: Slår alarm om studenthjem

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke budskapet helsevesenet har kommet med, nemlig at man er bekymret for hvordan smitten vil påvirkes når sesongen for influensa og forkjølelse slår inn for fullt. Situasjonen i desember er umulig å forutsi måneder i forveien, og det å være smittet av covid-19 og sesonginfluensa samtidig kan være alvorlig selv for unge mennesker. Studentene ønsker trygge rammer for eksamensgjennomføringen, og i 2020 er det eneste forsvarlige alternativet å ha hjemmeeksamen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter