Innleggsforfatteren mener kjøpesentrene ikke har lagt til rette for syklister.  Foto: Morten Antonsen

Kjøpesentrene mangler sykkelparkering

Jeg kan ikke se at noen har tenkt på at det går en stor sykkelvei tett forbi Hangaren, hverken i utformingen av bygget, eller i diskusjonene om bruken. Jeg sykler daglig forbi bygget. Mot sykkelveien er det lastesone for tunge varer og gjerde imellom. Skal man inn i bygget, må man sykle rundt på andre siden. Og bygget er regulert kun for varer som er umulig å ha med i på sykkel.

Jeg kunne ønsket inngang for sykler og sykkelparkering fra sykkelveien, og gjerne en matbutikk eller en butikk med varer som er mulig å ha med på sykkel, og gjerne utlån av sykkelhenger. Generelt på alle kjøpesentrene må syklene stå ute i regn og snø, mens bilene får stå inne. Det er enda langt igjen for sykkelbyen Trondheim.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter