Mona Elisabeth Kielland, som nå leder Persaunet helse- og velferdssenter, er blant de som svarer på kritikken som reises i en kronikk skrevet av NTNU-forskere.   Foto: morten samdal

Ni enhetsledere om avvik i eldreomsorgen: Vi jobber med god faglighet, men vi er marginalt bemannet

  • Torill Rugelsjøen, Ladesletta HVS
  • Trine Arntsen, Valentinlyst HVS
  • Astrid Lidbom, Brundalen HVS
  • Asbjørn Strømmen, Charlottenlund og Dragvoll HVS
  • Mona Kielland, Persaunet HVS
  • Børge Haraldsen, Zion HVS
  • Marthe Hildrum, Risvollan HVS
  • Siri Martinussen, Ranheim HVS
  • Marit Langli, Laugsand og Buran HVS

Svar til kronikk av Malmedal med flere i Adresseavisen 8. oktober. Vi er enhetsledere for flere helse- og velferdssentre i Trondheim kommune, og ønsker komme med et motsvar. Først og fremst vil vi presisere at vi tar avvik på høyeste alvor. Det er spesielt alvorlig når vi har hendelser som går ut over våre pasienter både fysisk og psykisk, og hvor dette er med å påvirke deres hverdagsliv i våre institusjoner. Våre pasienter er de mest sårbare eldre, og slike hendelser oppleves tungt både for pasientene selv, deres pårørende og våre ansatte.

LES OGSÅ: Når systemet svikter de sårbare eldre

Trondheim kommune har gjennom flere år utviklet et godt og kvalitetsmessig avvikssystem. Opplæring i bruk av dette systemet er satt i system, og implementert i våre digitale opplæringsplaner. Alle ansatte som jobber hos oss skal ha opplæring i dette. Teoretisk opplæring er en ting, men desto viktigere er det at vi skaper en kultur for at det å melde avvik er riktig og særdeles viktig. For den ansatte er det viktig å erfare at avvikene blir mottatt og håndtert av ledelse og vernetjeneste.

For helse- og velferdssentrene er det definert hva vi anser som de mest virksomhetskritiske områder. Kvalitetssystemet med avviksregistrering, legemiddelhåndtering og vold, trusler og overgrep er blant noen av dem. Vi jobber systematisk med disse områdene, og må rapportere og evaluere i vårt ledelsesverktøy styringskraftportalen.

LES SAKEN: «Pasienten ble funnet overopphetet og svært medtatt på veranda»

Vi har ansatte som er dedikert til sine jobber og som har mye kompetanse på området. Derfor er det med undring vi leser i kronikken at «hvorfor skjer det ingen endring»? Og «har ikke sykehjemmene lært»?

Når vi i vår hverdag kontinuerlig jobber med problematikken rundt vold, trusler og overgrep er det faktisk ganske så provoserende at dere som forskere kommer med en så bastant påstand. Hvor tar dere det fra? Har dere vært i dialog med ansatte eller ledere på helse og velferdssenter?

LES OGSÅ: Her svikter eldreomsorgen i Trondheim

Vi er klar over at det ikke hjelper å ha gode planer og gode system for registrering av avvik, det må også vises til handling, endring og forbedring. Dere må gjerne komme på besøk på våre enheter så kan vi vise dere hvordan hverdagen er, og hvordan våre ansatte jobber i praksis med problematikken. Vi har brukermøter, vi har fagmøter, vi diskuterer med tilsynslege og vi har refleksjon! I tillegg til at det jobbes faglig i avdelingene, knytter vi ekstern ekspertise til oss. Vi samarbeider med geriatrisk avdeling St. Olavs, Østmarka, vi har egne farmasøyter i kommunen og vi har et ressurssenter som bistår oss når vi «står fast».

LES OGSÅ: 92-åring døde på sykehjemmet - fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Vi vet at vi jobber med god faglighet i våre tjenester, men vi kommer selvfølgelig ikke unna at det er marginalt bemannet i våre sykehjem i Trondheim kommune. Vi som ledere ønsker oss en sterkere grunnbemanning , da vi erfarer at bedre tilstedeværelse i avdelingene har betydning for antall utageringer og voldshendelser. Nå er det på tide at politikerne ser betydningen av dette og prioriterer at eldre og demente på sykehjem får den oppfølgingen de har krav på. Det er videre av betydning hvilke lokaliteter vi har til disposisjon for våre syke eldre, dette er også en politisk sak.

Som Malmedal med flere skriver kan vi ikke eliminere all risiko i sykehjem, noe som vi støtter fullt ut. Vår jobb er å redusere risikoen for uheldige hendelser, og det gjør vi ved at vi tar problematikken på alvor. Vi har ansatte som er dedikert til faget sitt og jobben sin, og som til enhver tid tilstreber at alle som bor på våre sykehjem har det trygt og godt og får tjenester av god kvalitet.

LES OGSÅ: Mener det er usunn fryktkultur ved sykehjem i Trondheim

Følg Adresseavisen Midtnorsk Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter