Espen Graff, mediesjef i Norges skiforbund er tilstede i stor bakke i Alpensia Ski Jumping Centre under vinter-OL i Pyeongchang. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

La oss alle bidra til en god VM-prosess

Norges Skiforbund gleder seg til å jobbe med alle i Trondheim og Trøndelag for at vi sammen skal gjennomføre tidenes VM på ski. Vi ønsker å bidra til at Granåsen i mange år fremover blir et populært hverdagsanlegg som blir brukt av flest mulig. Håpet er derfor at vi får gode prosesser og beslutninger til det beste for alle, først og fremst Trøndelags innbyggere. Det vil sikkert være uenighet og debatt knyttet til viktige beslutninger og det er helt naturlig i et så stort og viktig prosjekt, ikke bare for Trøndelag, men hele Ski-Norge. Da er det avgjørende at det er fakta og de konkrete sakene det fokuseres på.

LES OGSÅ INGRID SKJØTSKIFT (H): Nå settes VM-verdiene på prøve

LES OGSÅ ERLING MOE (V): Et VM med våre verdier

Undertegnede har fulgt diskusjonene i Trondheim om VM på ski fra utsiden, og har et inntrykk av at det både bevisst og ubevisst etableres sannheter om prosessen, innholdet i VM-avtalen (Hosting Contract), forsøk på hemmelighold og fakta om Det internasjonale skiforbundet (FIS). Jeg er usikker på hensikten, men ønsker å klargjøre noe av det som har fått oppmerksomhet i forbindelse med at Trondheim sist lørdag sammen med Skiforbundet ble tildelt mesterskapet.

Avtalen om å arrangere VM blir av noen omtalt som omstridt og det er kritisert at den er forsøkt hemmeligholdt. Skiforbundet har hele tiden hatt et ønske om at VM-avtalen skal offentliggjøres i sin helhet og dette er fortsatt noe vi jobber med fra vår side. Samtidig er det meste av innholdet godt kjent og åpent for alle som ønsker det, fordi avtalen i stor grad inneholder manualer om selve gjennomføringen av mesterskapet. Disse er offentlig tilgjengelige og for mange godt kjent fra tidligere mesterskap. En del av innholdet som i utgangspunktet ikke var offentlig, omhandler kommersielle forhold med eksterne aktører, for eksempel rettighetsselskapet Infront. At slike opplysninger ikke offentliggjøres er grunnleggende i internasjonalt forretningsliv, men det betyr ikke at informasjonen ikke tåler dagens lys.

LES OGSÅ: Avtalen som ikke tåler hverken flomlys eller dagslys

Formannskapet i Trondheim fikk kort tid på seg til å lese gjennom og vurdere den endelige engelske versjonen av avtalen før det avgjørende møtet i FIS Council. En av årsakene var at det tok tid å sikre Trondheim og Skiforbundet gode vilkår med tanke på den uklare situasjonen som er knyttet til covid-19. Mye av innholdet i kontrakten var kjent lang tid i forveien, mens noe var nytt.

I en kronikk i Adresseavisen onsdag 7. oktober, stiller Høyres kommunalråd, Ingrid Skjøtskift spørsmål om det er noe i VM-kontrakten som ikke tåler dagens lys. Skjøtskift og hennes partifelle har nå hatt over en uke på å lese avtalen og bør kjenne innholdet godt. Hvis de mener det er kritikkverdige forhold i avtalen, bør Trondheims innbyggere kunne forvente at Skjøtskift og andre kommuniserer helt konkret hva de eventuelt mener er negativt. Da får vi et godt utgangspunkt for en åpen og ærlig prosess videre med fokus på gode løsninger for VM og utbyggingen i Granåsen.

LES OGSÅ: Omstridt VM-dokument holdes skjult for publikum

FIS blir en viktig aktør i VM og har fått kritikk i ulike sammenhenger, noe av den helt fortjent. Skipresident Erik Røste, som er Norges representant i styret i Det Internasjonale Skiforbundet (FIS Council), har ved flere anledninger pekt på at endringer er helt nødvendig. Nettopp derfor har FIS for eksempel etter forslag fra Norge, vedtatt krav om økt kvinneandel i alle komiteer og på kongressen.

For Røste og Norge var det en selvfølge å stemme imot at FIS-kongressen skulle arrangeres i Pattaya i Thailand, og han ba om at beslutningen ble omgjort. I ettertid førte dette til mange diskusjoner i organisasjonen. Den mest positive endringen, synliggjøres best med at et internasjonalt og uavhengig konsulentselskap i London (I Trust Sport), mener FIS de siste årene har en meget god utvikling med tanke på godt styresett. I den siste undersøkelsen plasseres FIS i den beste kategorien.

En annen nordmann med viktig posisjon i FIS, er Vegard Ulvang som leder langrennskomiteen. Nøkternhet og åpenhet passer nok bedre som karakteristikker av finnmarkingen enn FIS-pamp.

LES OGSÅ: Dilter dere etter pampene?

Skjøtskift henviser i sin kronikk til VG (en kommentators personlige mening), som i sin dom påstår at Trondheim kommune feilet i første runde. Jeg er noe usikker på VGs troverdighet og motiver når det gjelder denne analysen, men kan slå fast at VGs journalister trolig med stor tyngde kan beskrive hvilke krav avisens medarbeidere har til bosted i Trondheim i 2025. Under VM i Seefeld i fjor, bodde VGs medarbeidere som de eneste norske journalistene i byens mest eksklusive hotell, sammen med kongelige og alle VIP-ene fra inn og utland.

Det er nok mer fruktbart å bidra til en åpen, ærlig diskusjon om ressursbruk og investeringer i Granåsen. Det ønsker Norges Skiforbund velkommen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter