Skipresident Erik Røste, Trine Skei Grande og Erling Moe på Granåsen i oktober i fjor.   Foto: PRIVAT

Et VM med våre verdier

Trondheim er blitt tildelt VM på ski 2025. Mesterskapet blir en opplevelse for oss som bor her, og vi får oppgradert skianlegget i et område der en stor del av byens befolkning går på ski hele vinteren.

I forkant av tildelingen lørdag vedtok formannskapet avtalen med det internasjonale skiforbundet. Kommunen og FIS gjorde en tabbe ved å bestemme at avtalen skulle unntas offentlighet. Men kommunedirektøren skrev i saksframlegget at den skulle offentliggjøres med unntak for forretningsmessige forhold. For å rydde all tvil av veien fremmet jeg forslag om dette i formannskapet, som ble enstemmig vedtatt.

LES OGSÅ: Nå settes VM-verdiene på prøve

LES OGSÅ: Dilter dere etter pampene?

At avtalen ikke var offentlig før behandlingen i formannskapet har gitt grobunn for spekulasjoner, for eksempel om den inneholder noe som ikke tåler dagens lys, eller gir føringer for utbyggingen i Granåsen som binder bystyret. Kommentatorer både i Adressa og VG har vært inne på dette. Jeg har selvsagt lest avtalen, som er på knappe hundre sider med grei engelsk. Ikke noe av dette stemmer. Avtalen omhandler i stor grad tekniske forhold, rettigheter til medieselskaper og pengeoverføringer til arrangør. Det eneste som står om anleggene er at de ikke kan endres uten godkjennelse fra FIS. Og det skulle bare mangle, det er jo de som faktisk «eier» VM på ski. Kravspesifikasjonene kjenner vi allerede, de er i samsvar med kravene til Wold Cup. På samme måte stiller jo Fotballforbundet krav til arenaer i eliteserien, for eksempel til publikumsområder.

LES OGSÅ: Avtalen som ikke tåler hverken flomlys eller dagslys

Avtalen mellom Trondheim kommune, skiforbundet og FIS er udramatisk. Den burde blitt offentlig umiddelbart, unntatt for forretningsmessige forhold, for å unngå unødige spekulasjoner. Åpenhet er en kjerneverdi i Trondheim kommune.

Det er bystyret i Trondheim som bestemmer hva kommunen skal bruke på mesterskapet. Det var et enstemmig bystyre som søkte VM, og det var et enstemmig bystyre som i fjor skalerte ned utgiftene til hoppbakken. Slik jeg kjenner bystyret vil vi være opptatt av nøkternhet, kostnadsstyring og et verdig VM. Erfaringsmessig har hoppbakker en tendens til å bli dyrere enn planlagt. Kommunen står derfor overfor en vanskelig, men viktig jobb.

LES OGSÅ: Omstridt VM-dokument holdes skjult for publikum

Vi som er folkevalgte i Trondheim er opptatt av å legge til rette for en folkefest om fem år, med utgangspunkt i våre verdier. Ingen avtaler med det internasjonale skiforbundet endrer på dette.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter