Vi som eier og driver private barnehager, er bekymret for fremtiden, skriver debattanten.   Foto: Vegard Eggen

Vi som eier og driver barnehager, er bekymret for fremtiden

Den økonomiske situasjonen i private barnehager har aldri vært verre enn den er nå. I tillegg til en underfinansiert bemanningsnorm, hvor barnehagene og kommunene selv måtte ta regningen, foreslår regjeringen nå varig kutt i pensjonstilskuddene til private barnehager som kan føre til at mange barnehager her i byen og på landsbasis ikke lenger vil ha et reelt driftsgrunnlag. Som en integrert del av driftstilskuddet får private barnehager i dag et pensjonspåslag på 13 prosent av lønnskostnadene per barnehageplass. Private barnehagers landsforbund (PBL) har over lengre tid fått indikasjoner på at regjeringen ønsker å redusere dette påslaget.

LES OGSÅ: Skolestart og smitteparty

Vera Holst er styrer i Markaplassen Barnehage SA.   Foto: PRIVAT

Storebrand og Lillevold & Partners har beregnet hva dette vil medføre av tapt tilskudd for alle barnehager i Norge. Dersom vi ser nærmere på disse tallene vil et kutt ned til 11 prosent pensjonspåslag medføre et gjennomsnittlig årlig tap på om lag 145.000 kr. for hver av de private barnehagene i Trondheim. Ved et kutt ned til 9 prosent vil det tilsvare et gjennomsnittlig årlig tap på hele 291.000 kr. For de private barnehagene er dette alarmerende!

Bildet så ikke full så dystert ut i 2003, da offentlig og privat sektor gikk inn for en felles dugnad, «det store barnehageforliket». Målet var at alle familier som ønsket det, skulle få tilbud om plass. Uten det private initiativet, så hadde ikke målet om full barnehagedekning vært i nærheten av å lyktes. I 2016 stod private aktører for hele 70 prosent av utbyggingen.

LES OGSÅ: Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett

Ferske tall viser at fire av ti private barnehager gikk i underskudd i 2019. Andelen private barnehager som nå går i underskudd har aldri vært så høy ifølge PBL. En undersøkelse av 1.041 medlemsbarnehager gjennomført i september i år, viser at nær fem av ti budsjetterer med underskudd for 2020.

Vi som eier og driver private barnehager, er bekymret for fremtiden, vi representerer et viktig mangfold i barnehagesektoren, alle med intensjon om å levere et godt pedagogisk tilbud med høy kvalitet. For noen av oss vil ytterligere reduksjoner i tilskudd bety nedleggelse, barn og foreldre vil miste sin barnehage og kunne stå uten et tilbud. PBL, som organiserer mer enn 1.900 barnehager, har advart mot å kutte i tilskuddet uten at det samtidig gjøres en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager. Vi i PBLs lokallag i Trondheim er av samme oppfatning. Dersom kuttene gjennomføres, vil dette kunne få store konsekvenser for barnehagetilbudet i byen vår!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter