SV-Harper svarer Venstre-Gunnes: EU-kontroll gir ikke bedre jernbane

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) forsøker i et svar til meg å gjøre EUs fjerde jernbanepakke til et spørsmål om bedre togforbindelser til Europa (innlegg 6. oktober). Det er en avsporing. Det trengs utvilsomt en styrking av togtransporten i Europa, og bedre tilrettelegging for å reise lange strekninger med tog, men EUs nye jernbanepakke er ikke noe tiltak for det. Tvert imot tyder det meste på at EU-pålegget om å konkurranseutsette innenlandsk persontrafikk betyr et mer uoversiktlig og utilstrekkelig tilbud for oss togreisende.

LES HARPERS FØRSTE INNLEGG: Trønderbanen trenger elektrifisering, doble spor og flere avganger

LES SVARET FRA GUNNES: Europa-skepsis blokkerer tog-samarbeid

EUs tredje jernbanepakke innførte i 2007 regelverk for fri konkurranse over landegrensene, uten at det har ført til mer grensekryssende kjøring i Europa og utgjør mindre enn én promille av togtrafikken. Mellom Norge og Sverige har det som kjent vært grensekryssende kjøring i over 100 år.

LES OGSÅ: Togsatsing i Trøndelag omsider på sporet

Begrensningene for grensekryssende kjøring skyldes ikke mangel på felles regelverk, men mangel på god nok infrastruktur. Enkeltspor og få kryssingsmuligheter gjør at jernbanen taper mot vei og fly. Det trengs store investeringer i bedre bane for å redusere reisetid og øke antall avganger. Felles ruteplaner, billettsystemer og overgangsmuligheter i ulike land vil også være gunstig, men er ikke en del av EUs fjerde jernbanepakke. Som samferdselspolitiker burde Gunnes være mer opptatt av dette, ikke å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå og å pålegge anbud for all framtid.

Regjeringen foreslår at EUs jernbanebyrå skal overta godkjenning av togmateriell og sikkerhetssertifikat også i Norge. Gunnes mener, med henvisning til Justisdepartementet, at dette er «lite inngripende, og dermed ikke grunnlovsstridig». Det er ikke overraskende at regjeringen mener sitt eget forslag ikke er i strid med Grunnloven. Uavhengige eksperter som jusprofessorene Christoffer Conrad Eriksen (Universitetet i Oslo) og Peter Ørebech (UiT Norges arktiske universitet) mener derimot at myndighetsoverføringen er inngripende, og at Stortinget derfor ikke kan vedta jernbanepakken med alminnelig flertall. Synes ikke Gunnes det er lurt å lytte til andre enn regjeringens egne råd? Dette handler tross alt om respekt for Grunnloven.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter