Levanger: Bildefortellingen Ukeadressa. Asylsøkere som bor i Leira asylmottak.  Foto: Mariann Dybdahl

Hero svarer om kvalitet i asylmottak: Vi har liten forståelse for myter om at bare pris teller

Den 7. oktober har Evy Johanne Willis et leserinnlegg i Adresseavisen der hun spør «Hvorfor skal asylmottaket i Levanger legges ned?» Bakteppe for innlegget er resultat av en anbudskonkurranse gjennomført av Utlendingsdirektoratet nylig, som følge av en utløpende driftsavtale og krav om offentlige anskaffelser. Hero Norge vant konkurransen, og Levanger kommune kom på tredjeplass. Resultatet er at Hero Norges asylmottak i Trondheim får videre drift mens Levanger kommune må legge ned sin mottaksdrift. Som en av landets mest erfarne driftsoperatører vet vi alt om hvor smertefullt det er å avvikle asylmottak. Det er rett som Willis skriver at sårbare barnefamilier rykkes opp med røttene, gode ansatte mister jobben, lokalsamfunn mister aktivitet, mangfold, kultur mv. Slik situasjonen har vært i Norge siden 2016 med svært lave ankomster av asylsøkere er det dessverre naturlig at også mange velfungerende mottak med høy kvalitet er lagt ned. Da er det lett å tenke at UDI heller burde lagt ned et annet mottak enn «vårt». Og særlig kan det være vanskelig å akseptere når et velfungerende mottak må legges ned fordi man ikke vinner en anbudskonkurranse. Vi har full forståelse for den frustrasjon som er kommet til uttrykk også fra Levanger kommune i diverse lokalaviser den siste tiden. Men vi har liten forståelse for en reproduksjon av myter om at det bare er pris som teller i anbudskonkurranser.

LES OGSÅ: Hvorfor skal asylmottaket i Levanger legges ned?

LES OGSÅ: 25 ansatte mister jobben i Levanger

Ketil A. Blinge er driftssjef og anbudsansvarlig Hero Norge 

Alle som er interessert i fakta kan enkelt få bekreftet at det ikke var den tilbyder med flest prispoeng som vant anbudskonkurransen. Alle som er interessert kan også se at den som vant scoret høyest på kvalitet for Tilrettelagt avdeling, et botilbud for særlig sårbare asylsøkere med helseproblematikk. Kvaliteten på Ordinær avdeling ble avgjort i tidligere prekvalifisering til rammeavtale om den type asylmottak. I den konkurransen scoret også Hero Norge høyest av tilbyderne. Så vil noen kanskje hevde at anbud kun er skrivebordsprodukter. Det er hvordan man driver i virkeligheten som betyr noe. Igjen kan de som er interessert i fakta enkelt finne informasjon om dette fra UDIs regelmessige kontraktsoppfølginger. Da vil man se at Trondheim mottakssenter også der har fått svært gode vurderinger.

Hero Norge har de senere år utviklet et ledelses- og kvalitetssystem, og er som eneste driftsoperatør sertifisert etter 9001:2015-standarden. Det er mange utfordringer knyttet til drift av asylmottak, og vi trenger dyktige driftsoperatører som bryr seg om beboerne og forstår oppdraget. La oss derfor holde søkelys på kvalitet og på fakta.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter