Ole Petter Bjørseth, adm.dir. R.KJeldsberg er imot høyhus i Midtbyen.  Foto: Rune Petter Ness

Et godt innhold gir en levende Midtby – ikke byggehøyder

Jeg er selvsagt enig med Roar Aas at for at Midtbyen skal oppleves som levende må det være mange mennesker i Midtbyen. På den andre siden er jeg ikke enig med Roar Aas om at vi må bygge høyt og tett i Midtbyen, for at det skal være mange mennesker der. Vi kan få mange flere mennesker til å oppholde seg i Midtbyen uten å bygge høyt og tett. Midtbyen er over 1000 år gammel og vår generasjonen har et ansvar for å ta vare på Midtbyen for fremtidige generasjoner.

LES OGSÅ: Høyhus i Midtbyen vil skremme vekk folk

Vi kan bygge høyt og tett på blant annet Nyhavna, Reina, Tempe og Sluppen. Alle disse områdene ligger i gangavstand fra Midtbyen, og så lenge Midtbyen oppleves som attraktiv vil menneskene som bor i de omkringliggende områdene trekke inn til Midtbyen.

Og hva er det som kan gjøre Midtbyen enda mer attraktiv? Vi kan starte med å bygge et stort kulturhus og studentboliger på Leütenhaven. Deretter kan det ansettes to personer som kun arbeider med å skape liv og aktivitet i Midtbyen. Torget står der nyoppusset, men hvorfor skal mennesker oppholde seg på Torget og holde Olav Tryggvason med selskap? Her kunne man tilrettelegge med mer grønt og installasjoner for barn. Butikkene i Midtbyen kan gå sammen om å etablere en midtbystandard. I Midtbyen skal butikkene gi kundene det ypperste av fagveiledning og en service som ikke finnes noe annet sted i Norge. Dette samtidig som butikkene evner å fornye seg. Bare se på Retro som fornyer seg i nye lokaler i Olav Tryggvasonsgate. Alt dette vil bidra til en mer levende Midtby!

LES OGSÅ: Så høyt vil Ap bygge i Midtbyen

Ivar Koteng har gjennom sitt prosjekt i Krambugata bidratt til en fornyelse av Midtbyen, og da innenfor de normerte byggehøyder. Det har blitt et flott bygg og kontorfellesskapet i bygget har bidratt til en mer levende Midtby. Coveret på Midtbyen er fantastisk bra. Vi må bare passe på at innholdet er relevant og av samme kvalitet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter