Camilla True Nereid Foto: Rune Petter Ness  Foto: Rune Petter Ness

Kommunen svarer: Vi håper det endelige navnet blir et godt navn

Til Marlene Halvorsrød, Annbjørg Horgar, Brita Fladvad Nielsen og alle andre foreldre og foresatte ved Kolstad barnehage. Trondheim kommune har både et ønske og en plikt om å tilby et tegnspråklig barnehagetilbud. Da Statped besluttet å legge ned sitt barnehagetilbud høsten 2018 tok kommunen umiddelbart på seg ansvaret. Det har aldri vært et spørsmål eller diskusjon rundt dette. Barn med behov for et tegnspråklig barnehagetilbud er vårt ansvar som kommune. Vi synes at Halvorsrød, Horgar og Nielsen begrunner hvor viktig det er at denne gruppen med barn får et tilrettelagt tilbud.

LES OGSÅ: Vi vil ha Møller barnehage slik den er

Trondheim kommune overtok ansvaret for det tegnspråklige tilbudet 1. januar 2019, og siden har kommunen i samarbeid med ansatte, foresatte og fagmiljø jobbet for å skape et godt barnehagetilbud på Kolstad. Oppgaven ser vi på med stor ærbødighet. AC Møllers arbeid har over tid bidratt til at døve barn og deres foreldre har møtt en praksis med faglige og etiske standarder som det er viktig at vi i kommunen videreutvikler innenfor nye rammer.

Det er mange valg som skal tas når en helt ny barnehage planlegges, bygges og innvies. Et av de hyggeligste er kanskje det å velge navn på teamene. Kolstad barnehage har i en prosess med hele personalet hentet inspirasjon i den kunstneriske utsmykningen. De valgte til sist å navngi de fire basene etter de fire elementene, Jord, Luft, Vann og Ild.

LES OGSÅ: Koronasituasjonen for hørselshemmede og tegnspråkbrukere

Endelig valg av navn på barnehagen skal sees i sammenheng med valg av navn på Huseby barneskole, hvor grunnskoletilbudet for tegnspråk ligger. Kommunen kommer til å involvere foreldre og ansatte ved begge enhetene i prosessen med å velge navn på barnehagen og skolen. Dette arbeidet starter nå i vinter. Vi håper det endelige navnet blir et godt navn, som bærer med seg både historien og fremtiden.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter