Jannike Strugstad, rektor på Tonstad skole nyanserer problemene ved skolen i dette innlegget.  Foto: Jens Søraa

Tonstad-rektor svarer: Sammen er - og blir - vi gode

Etter den siste tiden med avisoppslag om forholdene ved Tonstad skole, ser jeg at det er behov for å nyansere bildet noe. Det stemmer at vi har kapasitetsproblemer, og for tiden har vi tatt i bruk alle tilgjengelige rom til klasserom. Elevtallet øker, og dette er utfordringer vi vil ha de nærmeste årene.

Når det er sagt, ønsker jeg å fokusere på det som skjer inne i skolebygget. Jeg kom som ny rektor 1. mai og opplever et engasjert kollegium som ønsker det beste for elevene. Jeg opplever at de ansatte er endringsvillige og har høye forventninger både til ledelsen og elevene. Vi har satt i gang mange prosesser for å bedre læringsmiljøet og det faglige trykket ved skolen.

LES OGSÅ: Tillitsvalgt ved Tonstad skole: Hvor er politikerne?

Som ny rektor, opplever jeg et godt samarbeid med både FAU og skoleeier. Mine erfaringer fra andre kommuner i Trøndelag tilsier ikke at det er mer uro og vold på Tonstad enn det er ved andre skoler. Vi har våre utfordringer som vi håndterer i samarbeid med foresatte og kommunens hjelpetjenester. Et godt rykte og tillit til skolen bygges centimeter for centimeter, men kan rives ned i meter. Dette må vi forholde oss til ved å vise hva vi er gode for. Og det er jeg overbevist om at vi skal klare.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Jannike Strugstad er rektor ved Tonstad skole.  
        
            (Foto: Avisa Innherred)

Jannike Strugstad er rektor ved Tonstad skole.   Foto: Avisa Innherred