Ap-topp Roar Aas svarer Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo.   Foto: Richard Sagen/Terje Visnes

En levende midtby trenger folk 

Ser i Adressa på onsdag at Trygve Lundemo ikke ønsker noe utvikling i Midtbyen og at han vil beholde bysentrum som det er i dag. Det er riktig at i Adressa-debatten så sa jeg at vi må være villig til å akseptere høyder på opp til 12 etasjer innenfor elveslyngen, men jeg sa også at dette ikke måtte gå på bekostning av Midtbyens identitet.

Adressa skal ha honnør for at de løfter debatten om hvordan Trondheim skal vokse, men som debattlederen konkluderte med etter og ha hørt alle innleggene fra de ulike aktørene, «skal vi fortsette som vi har gjort de siste ti årene» Svaret på det er nei, og det er her argumentasjonen fra Lundemo ikke stemmer.

LES OGSÅ: Høyhus i Midtbyen vil skremme vekk folk

Jeg har oppfattet fra Adresseavisen og en rekke eksperter på byutvikling at vi må endre kurs, mindre nedbygging av landbruksareal, 0-vekstmålet skal ligge til grunn for byutvikling, vi skal gå og sykle mer og vi ønsker og styrke Midtbyen. Dette er også jeg enig i, men da må vi være villig til og tenke langsiktig og annerledes.

Langt flere folk må bo, jobbe og leve i Midtbyen, og vi må ha flere barnefamilier i byen. Dette vil skape en levende by og det er bra for miljø og klima. Det enkleste og sikreste tiltak for å styrke Midtbyen er å bygge boliger for folk. Vi har i Arbeiderpartiet landet på at vi ønsker en moderat fortetting i Midtbyen, det vil si at det legges til rette for ca. 6000 nye innbyggere og opp til syv etasjer. Men vi har også sagt at om prosjektet er svært godt, kan man gi dispensasjon for flere etasjer.

Midtbyen må utvikles, og ikke konserveres, Trygve.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter