Både Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet er vel etablerte institusjoner i Trondheim, og de holder til i bygninger med høy arkitektonisk og historisk/antikvarisk verdi, skriver Gunnar Houen.  Foto: Sindre Vartdal

Det vil være en meget ulykkelig løsning

Etter at det har vært stille en stund omtalte Adresseavisen i august planene for en storstilt museumssatsing i Trondheim. Flere av de konkrete mulighetene som avisen omtalte, bygger på en sammenslåing av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, og en samlokalisering av de to i et nytt felles anlegg.

Planene berører flere forhold som i høy grad kan behøve nærmere belysning og drøfting. Her skal særlig det som gjelder de eksisterende bygningene og bruken av dem trekkes frem.

LES OGSÅ: Her kan det bli nytt museum for kunst og design

De fleste ideene om fremtidig organisering av museene forutsetter at de eksisterende bygningene fraflyttes og erstattes av et stort museumsbygg, det avisen omtaler som et «gigantmuseum», (der ikke minst assosiasjonene til en sammenlignbar utvikling av Nasjonalmuseet i Oslo er nærliggende).

Selv om det skulle finnes gode argumenter for en økonomisk mer rasjonell drift av de to museene i og for seg, vil det være en meget ulykkelig løsning dersom nåværende bruk skulle oppgis og samlingene flyttes vekk.

Både Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet er vel etablerte institusjoner i Trondheim, og de holder til i bygninger med høy arkitektonisk og historisk/antikvarisk verdi, som begge er bygget for sine formål. Minst like viktig er at begge i tillegg er hjørnestener i et enestående bymiljø, som vi trygt kan kalle Trondheims historiske hjerte. Det har svært stor verdi at besøkende innenfor et geografisk begrenset område her kan finne det aller viktigste byen har å tilby når det gjelder kunst og tradisjonell kultur. I samspillet med Domkirken og dens grønne nærområde er det her øverst i Munkegaten over lang tid grodd frem helt unike og ganske så uerstattelige miljøkvaliteter.

LES OGSÅ: Ser mot Nyhavna for det nye kunst- og designmuseet

Dersom nåværende bruk skulle falle bort blir det også spørsmål om hva bygningene så skal brukes til. Annen passende museumsbruk er sannsynligvis svært lite realistisk; og ingen skole-, kontor- eller forretningsbruk vil kunne tilføre tilsvarende miljøkvaliteter som det de to museene har hatt frem til i dag. Her er det lett å se for seg store miljøtap.

Dersom opprettholdelse og videreføring av dagens museumsstruktur og -bruk, inkludert knoppskyting til andre lokaliteter (som f.eks. Graamølna), vil føre til at det kunstneriske handingsrommet av økonomiske og andre årsaker blir noe mindre enn det eventuelt kunne ha vært, er det så farlig ?

Vi har i området rundt Domkirken beholdt store miljøverdier hvis kroneverdi ikke lett lar seg beregne. Vi har svært mye å ta vare på.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter