Olemic Thommessen er integreringspolitisk talsmann for Høyre. Her sammen med Ingrid Skjøtskift, Høyres ordførerkandidat i Trondheim og Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre. De besøkte Trondheim Turistforening og Røde Kors for å høre om deres frivillige arbeid. Frode Støre Bergrem er daglig leder i Trondheim Turistforening (rød genser).  Foto: Christine Schefte

Et trygt arbeidsliv og gode tjenester for alle

Et raust velferdssamfunn med gode velferdstjenester er avhengig av en sterk privat sektor som bidrar med skatteinntekter. Skal vi ta vare på velferdssamfunnet trenger vi at flere skaper jobber i privat sektor. Derfor må vi fortsette satsingen på vei og infrastruktur, kunnskap og kompetanse og holde skattenivået lavt. Det gjør at bedriftene kan skape mer, fremfor å skatte mer.

Samtidig er vi avhengig av en sterk offentlig sektor, med et godt velferdstilbud. Høyre ønsker å ta vare på en sterk offentlig sektor, selv om en kan få et annet inntrykk av Sonia Tangens innlegg 24.09.20. Høyre mener samtidig at en miks mellom offentlig og privat sektor er nødvendig for å gi brukerne best mulig tjenester.

LES OGSÅ: Altfor mange nye jobber forsvinner

Siden Høyre gikk inn i regjeringen i 2013 har arbeidslivet i Norge blitt tryggere og mer fleksibelt. Ni av ti trives på jobb. Arbeidskriminaliteten (a-krim) går ned. Og andelen midlertidige ansatte og bruken av innleid arbeidskraft er stabil. Vi har tatt opp kampen mot kjeltringene i arbeidslivet. Etter at regjeringen lanserte en strategi mot og opprettet syv sentre for a-krim, blir flere tatt og færre kriminelle. Selv tidligere LO-leder Gerd Kristiansen skrøt av regjeringens innsats mot a-krim.

I tillegg jobber flere heltid nå enn tidligere. Det er positivt. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og bør være hele, faste stillinger. Siden vi tok over makten har omtrent 60 000 kvinner gått fra deltids- til heltidsstilling, og bruken av deltid i sykehus har sunket med mer enn 20 prosent siden 2011.

LES OGSÅ: Kontantstøtten er for mange bedrifter en vits

Vi har strammet inn på innleie i arbeidslivet, styrket arbeidsmiljøloven med en definisjon av fast stilling, fjernet nulltimerskontraktene og bedret fortrinnsretten til nye stillinger for deltidsansatte. Mange av disse sakene er kamper fagbevegelsen har stått på i flere år for. Nå har Høyre levert på dem i regjering.

Trendene i arbeidslivet går i riktig retning, selv om det selvsagt er problemer. Mange utfordringer i arbeidslivet har også blitt forsterket av pandemien, og nye, fremvoksende bransjer og muligheter byr på nye problemer. Disse skal vi regulere slik at reglene står seg fremover.

LES OGSÅ: Vil fylle opp med koronamilliarder

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter