Her tar de første spadetak ved nye Tiller videregående skole i Trondheim Rektor Kirsti Horne fikk blomster, og Kari Anita Furunes tok det første skuffetaket med gravemaskin.  Foto: Rune Petter Ness

Hva skjer med ombyggingen av Tiller videregående skole?

Lørdag 19.09.2020 skriver Adresseavisen at Trøndelag Fylkeskommune har tatt første spadetak ved nye Tiller videregående skole. Men allerede for ett år siden ble skolebygningen stengt, og undervisningen på «Tiller» videregående skole foregår nå i de gamle lokalene til Heimdal videregående skole.

Samtidig mistet frivilligheten (skolekorps, idrettslag) i nærmiljøet på Tiller tilgang til et sårt tiltrengt lokale for arrangementer og treninger, siden gymnastikksalen på Tiller videregående ikke lenger var tilgjengelig.

Så hva har skjedd i mellomtida? Hvorfor måtte en stenge skolen allerede for ett år siden hvis ikke byggingen skulle starte før nå? Samtidig som første spadetak er tatt ligger planforslag for Tiller videregående skole (detaljregulering) ute på høring på med frist for innspill 24.10.2020.

Hva slags planlegging er dette? Først stenger Fylkeskommunen skolen, men så venter de et helt år med å ta første spadetak, og så venter de på høringsinnspill på reguleringsplanen…

LES OGSÅ: Slik blir den nye skolen på Tiller

Hadde det vært mulig å legge opp dette prosjektet på en annen måte, som ikke rammer nærmiljøet like hardt? Noen hundre meter fra Tiller videregående skole sin tomt ligger en annen videregående skole, friskolen KVT. Der har de også nylig bygget ut og bygget om skolebygningen, samtidig som de hadde full drift av skolen i de samme lokalene.

Og ikke nok med dét, KVT sine lokaler var også i bruk til frivillige aktiviteter for barn og ungdom på kveldstid i hele byggeperioden. Det var sikkert krevende for skolens ansatte å undervise samtidig som byggeprosjektet pågikk, men det forteller at mye er mulig hvis man prøver. KVT har helt åpenbart hatt en mer positiv holdning til å gjøre lokalene tilgjengelig for andre brukere så langt det var mulig, selv om skolen var under ombygging.

LES OGSÅ: Kosting av gangveier på Tiller

Og hva er egentlig planen for nye Tiller videregående skole? Ifølge artikkelen i Adresseavisen skal den nye skolen romme 800 elever. Men i planforslaget (reguleringsplanen) som ligger ute på høring tas det høyde for ca 700 elever.

I Adresseavisen er det også en arkitekt-illustrasjon av «konseptet» for nye Tiller videregående skole, men bygningen på tegningen ligner ikke på omrisset av det bygget som er tegnet inn på reguleringsplanen. Så hva er det egentlig de skal bygge på Tiller? Det virker uklart hva planen er, og hadde det ikke vært mulig i det minste å la noen bruke lokalene mens de jobbet med planene?

Nærmiljøet på Tiller trenger samlingssteder. Vi trenger lokaler til kultur, idrett og frivillig arbeid. Ifølge artikkelen i Adresseavisen skal nye Tiller videregående bli et knutepunkt for hele bydelen. Jeg håper det blir tilfelle, og at lokalene på Tiller videregående snart igjen skal kunne brukes til både korpskonserter, idrettsarrangementer og treninger for barn og ungdom fra nærmiljøet.

LES OGSÅ: Redder Tiller videregående skole

LES OGSÅ: Fortviler over at Christina (9) ikke får skoleplassen hun har behov for