Det er dobbeltmoralsk av NHO å foreslå kutt i offentlige budsjetter og svekking av arbeidstakernes rettigheter, skriver Sonia Tangen, leder Fagforbundet Trondheim.  Foto: Privat

Vi godtar ikke NHO og Høyres angrep på offentlig sektor

Fagforbundet Trondheim reagerer sterkt på Høyre og NHOs angrep på offentlig sektor og offentlig ansatte. I Høyres partiprogram blir det foreslått massive skattekutt, storstilt privatisering og svekking av arbeidsmiljøloven. Samtidig som NHOs rapport «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv» krever kutt i offentlig sektor og velferdstjenestene, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og lavere skattenivå. Dersom Høyre og NHO skulle få gjennomslag for disse forslagene, vil det sette hele den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet på spill.

LES OGSÅ: Altfor mange nye jobber forsvinner

Fagforbundet Trondheim mener at en nedbygging av offentlig sektor ikke henger på grep. I den krisetiden som vi sto ovenfor, var det nettopp manglende kapasitet i det offentlige helsevesenet som førte til at norske bedrifter måtte stenge ned. Noe som førte til rekordhøy arbeidsløshet. Det er dobbeltmoralsk av NHO å foreslå kutt i offentlige budsjetter og svekking av arbeidstakernes rettigheter, samtidig som de har fått enorme beløp i statlig krisehjelp til bedriftene.

NHO har tydeligvis lite kjennskap til hva som faktisk skjer ute på de enkelte arbeidsplassene i offentlig sektor. De ansatte på sykehjemmet sitter ikke og tvinner tommeltotter og drikker kaffe. Nei, de jobber på spreng for å yte trygge og gode tjenester hver eneste dag for våre eldre. De er hardtarbeidende og fleksible. De tilpasser seg stadig nye endringer som øker både kvaliteten og effektiviteten, men det finnes faktisk grenser for hvor mye mer effektivt de kan jobbe med de stramme budsjettene de har å forholde seg til.

LES OGSÅ: Kontantstøtten er for mange bedrifter en vits

NHO og Høyre forsøker å gi inntrykk av at det blir skapt verdier og nye arbeidsplasser ved at offentlige tjenester privatiseres og private overtar driften. Dette er tull. Det er ikke slik at det blir flere arbeidsplasser ved at helsearbeidere blir flyttet fra offentlig til privat sektor. Det er heller ikke slik at private ansatte er produktive og skaper økt verdi, mens offentlige ansatte bare er en utgiftspost. Ansatte i skole og barnehage, helsearbeidere, høyskoleansatte og andre offentlige ansatte skaper verdier som privat næringsliv er avhengig av. Det er oppsiktsvekkende at NHO og Høyre ikke har tatt inn over seg offentlig sektors avgjørende betydning for næringslivets gode vilkår i de nordiske landene, noe Verdensbanken, Verdens økonomiske forum og Forbes har påpekt.

Vi er enige om at det skal skapes flere fremtidsretta arbeidsplasser i privat sektor, men skal vi lykkes med det, er vi avhengig av en sterk offentlig sektor.

LES OGSÅ: Vil fylle opp med koronamilliarder

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter