Rapporten viser at Norge er blant landene i Europa som tar i bruk nye kreftlegemidler raskest, skriver Bent Høie.  Foto: Gisle Oddstad/NTB Scanpix

Vi tar raskt i bruk nye kreftlegemidler

Norge er blant landene i Europa som raskest tar i bruk nye kreftlegemidler. Det viser en ny undersøkelse. Den viser også at norske kreftpasienter er blant dem som har minst utgifter knyttet til kreftlegemidlene.

Vi er altså slett ikke dårligst i klassen når det gjelder å innføre nye kreftlegemidler, slik flere saker i media skal ha det til. Denne påstanden er basert på en rapport fra 2018 som inneholder feil. For flere legemidler som ble vurdert som «ikke tilgjengelig» i studien, var det reell tilgang. Rapporten bruker også metoder som gjør det vanskelig å sammenligne landene.

LES OGSÅ: Ny kreftmedisin gir håp for kreftsyke Eva (47)

En ny og grundig undersøkelse av 23 OECD-land om tilgang til kreftlegemidler fra 2020 viser noe helt annet. Denne rapporten viser at Norge er blant landene i Europa som tar i bruk nye kreftlegemidler raskest. Den viser også at pasientene har lave utgifter knyttet til disse legemidlene. Sykehusbehandlingen vår er gratis. Kun enkelte typer behandling finansieres gjennom folketrygden, og der er egenandelen lav.

Vi ønsker å ta i bruk nye metoder og legemidler så raskt som mulig i den offentlige helsetjenesten. Samtidig skal legemidlene være trygge å bruke, de må virke godt og være likeverdig tilgjengelige for pasientene som trenger behandlingen.

LES INNLEGGET: De har tatt fra min søster noen år å leve

Vi har jobbet over flere år med å legge til rette for gode vurderinger og beslutninger når det kommer nye metoder og legemidler på markedet. Beslutningsforum er etablert nettopp for å bidra til dette. Beslutningene og prioriteringene som gjøres av helsetjenesten der, er i tråd med prinsippene som er vedtatt av et enstemmig Storting.

Vi vil sikre at flest mulig får god og rask behandling. Det jobbes derfor kontinuerlig med å videreutvikle både vurderingene og beslutningsprosessene. I løpet av 2021 skal Beslutningsforum evalueres. Saksbehandlingstiden er noe evalueringen skal se spesielt på.

LES OGSÅ: Jannicke betaler for egen kreftmedisin

Det er alltid krevende å lage gode sammenlikninger på tvers av land. Den nye OECD-rapporten er likevel motiverende. Den viser at vi har et system som i det store bildet ivaretar kreftpasientene våre ved å gi rask tilgang til gratis kreftmedisiner. Dette klarer vi samtidig som vi foretar kloke, rettferdige, men nødvendige prioriteringer.

Det viser at vi er på riktig spor.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter