Å bruke tid og ressurser på å ødelegge fint landskap og et allerede presset økosystem i fjorden er ikke akseptabelt i 2020, skriver Natur og Ungdom som ikke vil ha bru til å erstatte fergene mellom Flakk og Rørvik.  Foto: Håvard Jensen (Arkiv)

Nei til Fosenbrua!

Helt siden 1988 har det vært snakk om å bygge en bru fra Trondheim til Fosen, og først nå er det lagt planer for å bygge en. Den 22. september samles det politikere fra Trondheim og Fosen til konferanse i Brekstad for å diskutere den nye Fosenbrua. Vi i Natur og Ungdom Trondheim mener at denne brua ikke bare er unødvendig og miljøskadelig, men i motstrider regjeringens egne mål.

LES LEDEREN: Bru over Trondheimsfjorden er ikke realistisk

Mye trafikk fører til økte klimagassutslipp, og forskere ved transportøkonomisk institutt har konkludert med at større og bedre veier ikke fører til mindre kø, men heller fører til økt antall biler og mer trafikk. Det samme vil trolig gjelde for Fosenbrua, og dermed går prosjektet totalt imot nasjonal transportplan for 2018-2029, hvor ett av hovedmålene er nullvekstmålet for trafikk. Dette går ut på at transportbehovet kun skal møtes med økt kollektivtransport.

LES OGSÅ: Helt bak mål av Adressa

Hvorfor skal vi bygge en bru for å erstatte et allerede fungerende kollektivtilbud? En godt fungerende fergerute finnes allerede. Fergen som går mellom Flakk fergekai og Rørvik fergekai er et mye mer bærekraftig alternativ enn Fosenbrua. Fergeruta har blitt forbedret mye, og hybrid-fergene er både effektive og miljøvennlige.

Ifølge AtB sin rutetabell går ferga hver time eller oftere hele døgnet mandag-fredag og gjerne hvert 20. minutt når det er mye trafikk. Dette er et tilbud det har blitt investert mye penger i, og det vil være lite økonomisk å forkaste dette til fordel for en bru.

LES OGSÅ: Fosenbrua like viktig for Trondheim

Statens vegvesen anslår at prosjektet vil koste 34 milliarder kroner. Tatt i betraktning at dette skal skje i en tid der det grønne skiftet skal realiseres fremstår dette som uvettig bruk av skattepenger. Å bruke tid og ressurser på å ødelegge fint landskap og et allerede presset økosystem i fjorden er ikke akseptabelt i 2020.

Som tidligere nevnt vil brua gå imot den nasjonale transportplanen for 2018-2029, og nullvekstmålet for trafikk. 34 milliarder kroner er mye penger og de kunne for eksempel gått til å bygge ut sykkelvei i Fosen, og forbedre tilbudet for kollektivtransport.

Vi har stor forståelse for at innbyggerne på Fosen ønsker seg en raskere forbindelse til Trondheim, men vi lever i en tid hvor det er feil prioritering å ødelegge natur, sløse med penger og satse på biltrafikk. Det er dessuten grunnleggende feil å prioritere økonomisk vekst på land over en natur i god behold. Vi burde tenke på klima, miljøet og de kommende generasjonene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter