Jeg trenger ikke gjenta at koronaen fortsatt er en høyst reell utfordring i det norske samfunnet, skriver Guri Melby.   Foto: Vegard Eggen

Guri Melby svarer Adressa: Regjeringen jobber med å løse skolens utfordringer

Staten bør ikke gripe inn i kommunenes og fylkenes ansvar. Det er kommunene og fylkene som er arbeidsgivere for lærerne i Norge.

Samtidig er det åpenbart tøffe tider i skolen om dagen. Derfor er det bevilget ekstramidler. Og jeg vet at mange lærere gjør langt mer enn det vi kan forvente av dem fordi situasjonen for tiden er krevende.

Jeg trenger ikke gjenta at koronaen fortsatt er en høyst reell utfordring i det norske samfunnet. Selv om behandlingen av de som blir syke stadig blir bedre, finnes det fortsatt ingen vaksine. Dermed må vi leve med viruset en stund til med alt det innebærer av konsekvenser for oss alle.

LES OGSÅ: Situasjonen i skolen er uholdbar

LES OGSÅ: Lærer i Trondheims-skolen: Det er provoserende når vår hverdag bagatelliseres

Adressa skriver på lederplass at skolene trenger krisehjelp. I den forbindelse viser lederskribenten til en undersøkelse Norsk Lektorlag har gjennomført på videregående skoler i Trøndelag. Resultatene fra undersøkelsen viser at mange nå jobber gratis for å få kabalen til å gå opp. Sånn skal det ikke være. Samtidig kan ikke staten bestemme over kommunenes, eller fylkenes, økonomiske disposisjoner. Vi har lokal-demokrati i Norge, og det skal vi være glade for.

I vår ble det bevilget om lag 9 milliarder kroner i kompensasjon til kommunesektoren for merutgifter, og bortfall av inntekter i forbindelse med virusutbruddet. I tillegg ble det bevilget 400 millioner kroner til tiltak for å hjelpe de mest sårbare barna, og 140 millioner kroner til støtte for digital undervisning, og digitale læremidler. Vi har også gjennom veiledningen for hjemmeundervisning som kom i forrige uke, forsøkt å tydeliggjøre forventninger til opplæring for elever som ikke kan møte på skolen. Informasjon om dette ligger på Udir.no. Jeg håper denne veiledningen kan være til hjelp for skolene i en vanskelig tid. Videre har vi varslet at regjeringen skal se nærmere på de totale kostnadene for kommunesektoren.

LES OGSÅ: Seks av ti elever lærte mindre med hjemmeskole

LES OGSÅ: Flertallet av lærerne klarte ikke å følge opp sårbare elever

Regjeringen har hele tiden vært ærlige på at det er usikkerhet knyttet til de foreløpige beregningene for hva merkostnadene forbundet med korona beløper seg til. Det er med andre ord for tidlig å si hva sluttsummen blir. For å få oversikt har regjeringen derfor satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt for kommuneøkonomien. Første tilbakemelding fra KS-gruppa kommer i oktober. Da skal vi se på eventuell overføring av nye midler. Dersom det viser seg at kompensasjonen som allerede er gitt til kommunesektoren er for liten, vil regjeringen følge opp med forslag til økte bevilgninger. Tvil ikke på det.

LES OGSÅ: Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett

LES OGSÅ: Hvem ser behovet for et felles ansvar nå?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter