Kan vi forvente at kommuneledelsen ikke vil påføre framtidige generasjoner dårligere kommunale tjenester grunnet ønske om to ukers fest og moro i 2025? spør innleggsforfatteren.  Foto: Mariann Dybdahl

Ski-VM 2025 bør skrinlegges!

Det er ikke rent sjelden jeg tenker at Trondheim kommune må være styrt av sportsidioter, både blant det politiske flertallet og i administrasjonen. Det virker utvilsomt slik sånn som enkelte framskutte politikere i bystyret og administrativt ansatte argumenterer og bruker penger, lysten til bruk av fellesskapets ressurser på toppidrett, fest og moro kan synes hemningsløs.

LES OGSÅ: Er investering i ski-VM fornuftig?

Selv Miljøpartiet de Grønne(MDG), som jeg i min naivitet trodde var et parti for å bremse og jamvel redusere klimaavtrykket fra verdenshistoriens mest klimafiendtlige befolkningsgruppe, nekter å være festbremser. Den gang ei, her i våres argumenterte MDG på sedvanlig norsk vis; «Vi skal vise verden at vi kan arrangere et klimavennlig mesterskap!»

Mon det, jeg har aldri sett noen vitenskapelig dokumentasjon på at det å bygge og bruke konstruksjoner i betong, metall, glass, asfalt, pukk og treverk innebærer mindre klimagassutslipp i Norge enn andre steder, og, vær så snill, spar tenkende mennesker for bruk av ordet «klimavennlig», vi snakker om ski-VM, ikke et fangstanlegg av CO2!

Les også debattinnlegget: 32 milliarder gode grunner for at Trondheim skal arrangere ski-VM

Det er skuffet hundrevis av millioner kroner inn i ski- og hoppanlegget i Granåsen, et anlegg som fortoner seg som et bunnløst, økonomisk sluk. Trondheim kommune har mange lovpålagte oppgaver som krever investeringer og gjelda er per i dag oppe i svimlende 18 milliarder, det meste sikkert fra lovpålagte oppgaver. Men investeringene i Granåsen og annet fremme av toppidrett utgjør ikke så rent lite av den nevnte gjelda.

Har Trondheim kommunens skattebetalere noen forpliktelser overfor toppidretten? Er det fellesskapets oppgave å ta vare på «rødlista» idretter som hoppsporten? I så fall må det kunne dokumenteres at toppidrett er positivt for samfunnet, ikke minst samfunnsøkonomisk, en slik dokumentasjon finnes ikke, og man kan like godt som motsatt, argumentere for at toppidrett er både fordummende, usunt, passiviserende, klimafiendtlig, grådighetsfremmende og gir heller tvilsomme forbilder for folk flest.

Les også: Granåsen får 180 millioner til ski-VM 2025

Uansett hva man i denne sammenheng måtte mene; fellesskapets ressurser innen aktivitet og idrett bør brukes på investeringer som fremmer folkehelse og trivsel for de store befolkningsgrupper. Investeringer i asfalterte skiløyper i Granåsen kunne i så sammenheng heller benyttes til godt vedlikehold av sykkelveier i alle bydeler slik at terskelen senkes for å trene på rulleski i bonære områder, på sykkelveier som også brukes av syklister og andre myke trafikanter, ikke kjøre bil for å trene rulleski i, for de aller fleste, perifere Granåsen.

Grunnet den økonomiske depresjonen i kjølvannet av Covid-19-pandemien vil Trondheim kommune, som de fleste andre av landets kommuner, få meget sterkt reduserte skatteinntekter i år og med stor sannsynlighet i flere år framover. For Trondheim kommunes vedkommende vil tapet av skatteinntekter være på flere hundre millioner hvert år, kanskje totalt flere milliarder.

Dette er og vil bli virkeligheten, uansett hvor mye noen toneangivende politikere fra bystyreflertallet med Ap i spissen prøver seg med tall-lek! Det de ikke skriver er at to prosent økning i renta vil gi nesten 400 millioner kroner ekstra i renteutgifter for kommunen, hvert år!

Kan vi forvente at kommuneledelsen ikke vil påføre framtidige generasjoner dårligere kommunale tjenester grunnet ønske om to ukers fest og moro i 2025?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter