Miljøvernminister Sveinung Rotevatn under markeringen av nyresteurerte Hjerkinn  Foto: Mariann Dybdahl

Det gedigne paradoks - hvor er media?!

Nylig la WWF frem en stor rapport der man slo alarm om tap av biomangfold i verden idag. Tap av biomangfold er av FN rangert som en enda større fare enn klimaendringene. Det er altså god grunn til å bli oppskaket og kanskje legge om politikken for å ta vare på biomangfoldet.

LES OGSÅ: Forskning viser at et av de viktigste klimatiltakene er å la naturen være i fred

Arter forsvinner i rekordfart, også nøkkelarter. Det er dramatisk, skulle man tro. Politikerne har de siste dagene blitt intervjuet om hva de mener om dette og både Erna Solberg, Sveinung Rotevatn og lederne av mange parti har kappes om å få frem sin dype bekymring. Regjeringen slår seg også på brystet gjennom sitt arbeid med å rense opp og tilbakestille et tidligere skytefelt. Litt av en bragd. De har brukt 15 år og nesten 600 millioner på dette, noe leder i Adresseavisen påpekte forleden. Bra!

LES LEDEREN: Hjerkinn-prosjektet gir innsikt i rasert natur

Det snakkes mye om tap av biomangfold i alle mediekanaler for tiden. Jeg følger mye med i nyhetsbilde på ulike kanaler. Ikke en eneste gang har hverken journalister eller politikerne klart å koble denne nyheten med biomangfoldet som er i fare med det mest vanvittige som pågår i vår tid og se paradokset, ja selve den digre elefanten i rommet.

Som sikkert alle etterhvert er kjent med forandres Norge i dag i et tempo vi ikke har sett siden istiden. Et areal større enn samtlige norske byer og all annen norsk industri til sammen avsettes til ødeleggende vindindustri.

Hvor mange hundre milliarder vil det koste å tilbakeføre naturen etter de nesten 100 vindindustriområdene, spør debattanten.  Foto: Mariann Dybdahl

Dersom skytefeltet på Dovre kostet 500 millioner å «reparere», hvor mange hundre milliarder vil det koste å tilbakeføre naturen etter de nesten 100 vindindustriområdene, for det er vel planen når konsesjonene går ut? Og hvem skal betale regningen etter de utenlandske eierne? Jeg ser ikke bort ifra at det blir kommunene.

LES KOMMENTAREN: En svært verdifull ryddejobb er endelig ferdig

Men hvordan tilbakeføre sprengte fjell, svære veier og drenerte myrer f.eks? Og sist, men ikke minst; hjelper det på tap av biomangfoldet i dag, dette som jo var så viktig for Rotevatn og co? Hvordan kan Erna Solberg så stolt si at vi tar tap av biomangfold på alvor når hun i neste omgang raserer Norge i et tempo som vi aldri før har sett?

Det finnes flere rapporter fra blant annet Tyskland som viser de store følgene vindindustri har for for eksempelvis insekter. Vi vet konsekvensen for fugler, for eksempel på nordvestlandet der uforståelige NVE avgjørelser har ført til at turbiner skal plasseres midt i viktige fugletrekk, eller på Frøya der både falk, hubro og havørn flyr i området med turbiner.

LES OGSÅ: Advarsel til menneskeheten: En halv million insektarter kan dø ut

Hjerkinn: Høytidelig markering av ryddingen etter tiår med militær aktivitet i nasjonalparken.  Foto: Mariann Dybdahl

Vi kjenner til all mikroplasten som spres i naturen som følger av rotorbladene og selvsagt konsekvensene ved oljeutslipp fra turbiner, drenering av myrer med dertil svære metangassutslipp, tusenvis av tonn med sement med dertil CO2 utslipp, kort levetid og manglende mulighet til å resirkulere materialene, bare for å nevne noen få konsekvenser av denne irreversible industrialiseringen av landet vårt. Vi vet påvirker biomangfoldet negativt i et enormt omfang vi trolig aldri har sett maken til tidligere. Men det er jo en del av det grønne skiftet og Regjeringen tar tap av biomangfold på alvor, så da så.

Hva er det som gjør at hverken politikere eller journalister ser dette gedigne paradokset? Tausheten fra media minner meg om da vi demonstrerte mot vindindustri foran Stortinget i september i fjor, 1500 mennesker var vi fra hele landet og ikke en eneste journalist fant det verdt å dekke demonstrasjonen. Hvorfor blir ikke Storting og Regjering stilt til ansvar for nettopp ødeleggelse av biomangfold ved den industrialiseringen av naturen som i dag pågår? Ja hvorfor slipper de unna dyktige journalisters kritiske blikk?!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

LES OGSÅ: Skrivekonkurranse: Ung i koronaens tid