Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem.  Foto: Tor Arne Granmo

Gartnerstillingen ved Midttun må bestå

Først ble jeg overrasket. Så ble jeg sint. Så ble jeg som Rotmo ga uttrykk for i «Førarkortet», rett og slett forbainna. Og til slutt meget skuffet. Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem. En sansehage som betyr så mye for trivselen og ikke minst tryggheten for beboerne der. Den er bare tatt bort.

Det skal finnes andre løsninger, ifølge enhetsleder Trude Wikdal i Melhus kommune og nevner frivillige og foreninger som en av løsningene. Driften av enheten, inkludert vedlikehold er det Melhus kommune som eier som er ansvarlige for både på Horg, Korsveien og Buen helsesentre for. Ikke lag og foreninger som for all del gjøre en frivillig fantastisk innsats ved de forskjellige sykehjemmene i Melhus kommune, men driften er det kommunen som er ansvarlig for. Og herunder drift og vedlikehold av sansehagene.

LES OGSÅ: Avvikler botilbud for demente: Jeg vil tro at også nå går økonomi foran mennesker

Jeg er så fri å fremheve at jeg har en god erfaring med hva Sansehagen betydde for min kone som flyttet fra sykehjemmet og dit da Midttun var nybygd og bodde der i to år. Og betydde for meg som hennes nærmeste pårørende. Da tenker jeg først og fremst i forhold til trivsel og trygghet.

Like så fritt trekker jeg også frem det som Nasjonalforeningen for folkehelsen har som krav for å bli Likeperson. Det er kun pårørende til demente personer som kan bli det ut fra at de er nærmeste pårørende har mest kunnskap om det ut fra et ektepar eller samboerforhold med demente som helt og fullt for forstår hva dette er.

Det er ut fra det jeg spør meg selv: Hvorfor kan ikke det gode, det som er bra, det beboere, ansatte og pårørende er så fornøyd med få bestå? Hvorfor må det forandres bare for å se om det som er så bra kanskje kan bli bedre? Kanskje? For ingen kan påstå det før det er prøvd.

LES OGSÅ: Demens i Det hvite hus

Det er stilt en interpellasjon til ordfører til neste kommunestyremøte i Melhus om drift av sansehagene i kommunen. Der forventer jeg at ordføreren vil sette tingene på plass i forhold til disse og at den 20 prosent stillingen som gartner ved Midttun ved Horg sykehjem skal bestå. Hvis ikke det vil skje er det bare et ord som er dekkende for det. Skammelig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem. 
    
      (Foto: Tor Arne Granmo)

Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem.  Foto: Tor Arne Granmo

Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem. 
    
      (Foto: Tor Arne Granmo)

Det dreier seg om nedleggelsen av den 20 prosent gartnerstillingen ved Sansehagen ved demensavdelingen Midttun på Horg sykehjem.  Foto: Tor Arne Granmo