Miljøpakken investert flere millioner kroner til bedre dekke og lys på en rekke snarveier i Trondheim. - Mye er bra i Trondheim, men mye kan også bli bedre, skriver kronikkforfatteren fra Miljøpakken.   Foto: Finn Walther

Åtte måter det har blitt tryggere å forflytte seg på i Trondheim

Tiltak i Miljøpakken har gjort Trondheim mye grønnere i løpet av ti år. For innbyggerne skjer endringene gradvis og muligens litt umerkelig. For mange andre byer er Trondheim en rollemodell.

Trondheim og andre byer i hele Europa prøver å gjøre det bedre å reise miljøvennlig. Trondheim kommune er derfor fast deltaker i Europeisk Mobilitetsuke, som arrangeres 16-22. september hvert år. Disse dagene er en anledning til å løfte fram alle mulighetene byens befolkning har fått til lettere å bevege seg mellom daglige gjøremål på en måte som er bra for den enkelte, for bymiljøet og for klimaet.

LES OGSÅ: Når du velger å sykle, gå eller ta buss, så skaper du en bedre by

Hvordan sikre at alle får delta? Årets motto er «Zero emission mobility for all». På norsk betyr det at alle skal ha mulighet til å reise miljøvennlig. Vi vet at mange vegrer seg for å ta buss eller bevege seg i bybildet fordi det føles utrygt for en selv, eller at man føler at man er til hinder for andre. Å ha en funksjonshemming i form av eksempelvis nedsatt syn, nedsatt hørsel eller vansker med å gå er for mange det samme som å være avhengig av andre for å ta seg fra a til b. Det gjelder særlig de stadig flere eldre. Fysiske hindre og en følelse av utrygghet gjør det vanskelig å være en aktiv innbygger som kan ha glede av tilbudene i byen.

Både byen og innbyggernes reisevaner endrer seg. Ferske tall viser at 23 prosent av husstandene i Trondheim (ca 25 000) ikke har egen bil. I denne gruppen finnes mange eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Bruken av buss og trikk har økt med nesten 70 prosent siden Miljøpakkens arbeid startet for drøyt ti år siden.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Trondheim har ambisjoner om å bli en stadig mer miljøvennlig, aldersvennlig og tilgjengelig by. Tilgjengelighet er tatt inn som et nytt mål i Miljøpakken; «By- og tettstedsområdene skal bli mer tilgjengelige for alle». Fram til 2030 er det satt av nesten 1 milliard kroner til trafikksikkerhet og tiltak for gående og kollektivtrafikken får over 7 milliarder kroner på toppen av ordinære tilskudd.

Trondheim kommune og Miljøpakken har som mål å skape en trygg by for alle innbyggerne. Lovens krav om universell utforming skal gjøre samfunnet vårt lettere å bruke for alle. Nå er det vedtatt å lage en overordnet plan for universell utforming for å sikre enda bedre enn i dag at vi tar hensyn til alle med særlige behov i absolutt alt vi bygger.

LES OGSÅ: Historiske trøndelagsbilder: Det var trafikkaos for 50 år siden også

Mange tiltak som allerede er gjennomført handler om å skape tilgjengelighet og trygghet, og her er noen eksempler:

  • Lys på snarveier og gangveier
  • Rekkverk i trapper og bakker
  • Bedre lys ved gangfelt
  • Skille fotgjengere og syklister ved nybygging av fortau og sykkelvei
  • Lydvarsling og taktile heller for synshemmede ved bussholdeplasser
  • En kvart milliard årlig fra Miljøpakken til bedre buss og trikk
  • Tryggere fortau og kryss på skoleveier, siden barn også har særbehov i trafikkbildet
  • Prøveprosjekter for bestillingstransport for gruppen 67+

LES OGSÅ: Valget viser at Trondheim har én stor fordel

Hva betyr dette for deg? Europeisk Mobilitetsuke som aksjonsform skaper ikke nye tiltak i seg selv. Slike kampanjeuker er imidlertid med på å skjerpe blikket inn mot grupper av befolkningen som skal og bør gis et tilbud tilpasset deres behov når de skal bevege seg i hverdagen. En av dagene tar vi med oss en politiker som på eget initiativ ønsker å kjenne på disse utfordringene. I tillegg skal vi kåre årets fotgjenger og vi har fått inn mange forslag på gode forbilder, kandidater som både bruker byen med beina selv men som også motiverer andre.

Mye er bra i Trondheim, men mye kan også bli bedre. For å gjøre byen tilgjengelig for alle, trenger vi et stadig årvåkent blikk på utfordringene innbyggerne møter i hverdagen. Målet er at alle skal kunne foreta gode valg for seg selv og for fellesskapet. Til det trenger vi at du deltar, at du tar de miljøvennlige valgene og forteller oss det når vi kan bidra med forbedring der du går, sykler eller tar buss. For at du skal komme helt frem dit du skal. Ha en god reise.

LES OGSÅ: Gjestekommentar: Avtroppende Frp-profil skulle gjerne ha stemt Høyre

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter