Bildet viser støping av fundamenter til vindturbiner på Harbakkfjellet og Kvendalsfjellet.   Foto: Morten Antonsen

Det du skriver om elektrifisering høres helt feil ut, og det er det også

Åpent svar til seniorforsker i Sintef, Rune Lødeng: Vi leser med overraskelse din kronikk om elektrifisering i Adresseavisen 11. september 2020. Siden du uttaler deg som seniorforsker i Sintef, så vil vi som lesere gå ut fra at du har forskningsbakgrunn innen dette temaet. Vi er derfor nysgjerrige på hva som er ditt vitenskapelige grunnlag når du oppsiktsvekkende kommer til den konklusjon at elektrifisering i Norge gir økte utslipp så lenge det er kullkraft i drift et eller annet sted i Europa. Vi kan opplyse at vi på NTNU Elkraftteknikk, NTNU Industriell Økonomi, samarbeidspartnere i inn- og utland og mange flere, har forsket på disse problemstillingene i en årrekke og kommet fram til helt andre konklusjoner enn deg. Skal vi få ned CO2-utslippene, må vi erstatte fossile kraftverk som slipper ut CO2 med utslippsfri kraft (som vann, sol, vind), og vi må erstatte fossilt drivstoff som slipper ut CO2 (diesel, bensin) med drivstoff som ikke slipper ut CO2 (for eksempel elektrisitet). Det er ikke så vanskelig å forstå, men selvfølgelig krevende å få til i praksis.

LES OGSÅ: Elektrifisering kan true natur og klima

Tross dette er det ifølge din kronikk tilsynelatende klimamessig meningsløst å øke bruken av elektrisitet så lenge det er fossil kraft et eller annet sted i det europeiske kraftsystemet. Dette argumenterer du for ved å henvise til hvilken kraftkilde som er på «marginalen». Du trekker fram at elbiler gir et høyt CO2-utslipp fordi de er på marginalen. For det første: Kvotesystemet sørger på kort sikt for at elektrifisering ikke øker utslipp på marginalen. For det andre: Hva er det du legger til grunn for å bestemme hva slags forbruk som er på marginalen? Strømforbruket til huset ditt, er det også på marginalen og dermed drevet av kullkraft? Og hva med strømbruket til elbiler som allerede er en del av kraftsystemet? Er dette også på marginalen? Og hva med strømforbruket til nye hyttefelt som kobles på strømnettet? Ifølge din kronikk vil alt nytt elbrukforbruk i Norge bli drevet av kullkraft i en årrekke fremover. Det betyr også ifølge din logikk at det er mer klimavennlig å installere gass-aggregat på nye hytter i Nord-Norge enn å koble dem på strømnettet (!). Det høres feil ut, og det er det også.

Les også: Hele vindkraftregimet må forandres

Vi ønsker avslutningsvis å utfordre alle som leser dette, på en liten regneøvelse: Hvis du prøver å regne på totale CO2-utslipp fra europeisk energisektor frem mot år 2050, hvilken strategi tror du gir minst CO2utslipp: 1) Bygge ut fornybar energi, fase ut fossil kraft og elektrifisere transportsektoren nå? Eller 2) Bygge ut mindre fornybar energi, fase ut mindre fossil kraft og vente med å elektrifisere transportsektoren til først etter 2040?

Vi kan avsløre at det er mulig å regne på dette, og at svaret er, ikke veldig overraskende: Strategi 1. Stikk i strid med hva Lødeng hevder i sin kronikk.

Les innlegget: Tina Bru må koble vindkraft på normal arealforvaltning

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter