NAF mener det er på høy tid at elbiler får bomavgift i Trondheim.  Foto: Terje Svaan

Elbilfordelene må opprettholdes

Ekspertutvalg anbefaler at alle biler som passerer et bompunkt skal betale en lik avgift. Dette er håpløst og gir ingen signaler på at man ønsker et grønt skift. Et grønt skifte betyr at man går fra klimaødeleggende drivstoff til klimavennlige energibærere. Batteri, hydrogen og biodrivstoff er bærekraftige løsninger. De kjøretøyene som har denne løsningen må ha en fordel!

LES SAKEN: Utvalg vil skrote elbilfordelene

Stortinget har vedtatt at elbilene maks kan betale halv pris i en bom. Dette er etter Venstres mening en akseptabel ordning som fortsatt favoriserer elbilen såpass mye at den kan være med å bidra til målet om at det ikke skal selges en eneste bensin og diesel personbil etter 2025.

LES LEDEREN: Veiprising er et fornuftig forslag

Fortsatt er det gratis å kjøre forbi et bompunkt med elbil i Trondheim, og dette er fornuftig politikk! Andelen som kjører elbil i Trondheim er fortsatt lav i forhold til mange andre kommuner og byer. Venstre mener at andelen elbiler i Trondheims-trafikken bør overstige 20 prosent før vi justerer fordelen.

El-bilistene har vært klar over at de i fremtiden må bidra noe til finansiering av tiltakene i Miljøpakken, men det skal alltid lønne seg å være miljøvennlig.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter