Trondheim, 10.08.2020. Ida Eidesmo og Haakon Brende Lind kjøper leiligheten de har leid i Lilleby på Lade. Foto: Roar Blåsmo-Falnes  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Mye vanskeligere å kjøpe første bolig i Trondheim

Vi hører ofte påstanden; det blir stadig vanskeligere å kjøpe sin første bolig. Nå er det dessverre dokumentert. I 2010 hadde en enslig førstegangskjøper i Trondheim råd til 25 prosent av boligene som ble omsatt. I 2019 var det bare 12 prosent de kunne kjøpe. Det er et dramatisk fall.

På oppdrag fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) foretatt en gjennomgang av mer enn 55 000 boligsalg i Trondheim, og vurdert dem opp mot kjøpekraften til førstegangskjøperne.

LES OGSÅ: Slik har Ida (27) og Haakon (29) kommet seg på boligkarusellen

Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Rundt 80 prosent av nordmenn eier sin egen bolig. Nå viser utviklingen at særlig blant de med lav inntekt faller denne andelen. Det gjør noe med Trondheim og andre norske byer når tilgangen på boliger blir vanskeligere for flere.

Trondheim har hatt høy befolkningsvekst og for lav boligbygging. Dette har gitt høy prisvekst. Og kombinert med strengere statlige utlånsregler, er dette en negativ sosial utvikling. De som ikke har råd til å kjøpe egen bolig betaler ofte høy husleie, får ikke rentefradrag og når boligprisene stiger blir drømmen om egen bolig bare mer uoppnåelig.

LES OGSÅ: Det har vært hett i boligmarkedet i sommer

Det viktigste er derfor at det bygges flere boliger. Da må Trondheim kommune gjøre flere tomter byggeklare, tillate bygging på steder som bidrar til at kostandene holdes nede, og stå ved vedtatte planer slik at boliger kan bygges i et høyere tempo. Bare slik kan prisveksten stagges.

Tidsbruk i planlegging og manglende forutsigbarhet påvirker både kostnadene og boligbyggingen negativt. Et større tilbud av boliger vil også redusere temperaturen i budrunder og dempe prisnivået for brukte boliger. Bildet er ikke unikt for Trondheim, men i byer som har maktet høyere boligbygging er også inngangsbilletten lavere og mulighetene flere, for eksempel i Kristiansand.

Heldigvis tilbyr mange boligbyggelag nå – slik som TOBB – «Leie-før-eie», slik at også de som mangler egenkapital og foreldrehjelp kan få seg egen bolig.

LES OGSÅ: Færre har råd til å kjøpe seg bolig