Anders Holstad Lilleng svarer på Camilla Trud Nereid (t.h.) sitt innlegg, og etterspør samtidig hvor Rita Ottervik og andre politikere er i denne debatten.   Foto: Sindre Vartdal/Kim Nygård/Richard Sagen

Hvilke politikere ønsker å svare på vanskelige spørsmål nå?

Camilla Trud Nereid skal ha ros for å svare på min kommentar i Adressa. Det lureste i situasjonen oppvekst og utdanning står i nå, ville kanskje vært å sitte helt stille i båten, men det gjør ikke Nereid.

Problemet med svaret hennes er at det ikke er et svar i det hele tatt. Hun skriver at det er feil å snakke om «de sårbare barna», et begrep som ble brukt i et intervju med Nereid i Adressa 31. mars. «Det er barnas livssituasjon som er sårbar,» skriver Nereid nå. For å si som man ville sagt det i en skolegård: Det var hun som begynte.

LES OGSÅ INNLEGGET TIL LILLENG: Hvem snakker om de sårbare barna nå?

LES SVARET FRA NEREID: Hvem ser behovet for å ta et felles ansvar nå?

Fire dager før intervjuet med Nereid i mars, beskrev Utdanningsforbundets Ida Næss Hjetland «de sårbare barna» som en uensartet gruppe av barn, som trenger skolen som en trygg ramme, enten det er faglig eller sosialt – eller begge deler. Så kan man diskutere om ikke alle elever er sårbare, men da roter vi oss bort fra det som er kjernen i saken:

I Trondheim har vi skoler som ikke kan sette inn vikarer på grunn av økonomiske kutt. Vi har elever som ikke får det spesialpedagogiske tilbudet de har krav på. Skolene melder om at barnevernet ikke har ressurser til å ta unna sakene som kommer inn, og at BUP må sette utredningssaker på vent på grunn av høyt trykk. Disse problemene kommenterer ikke Nereid i det hele tatt.

Så hva svarer hun? Kort fortalt: Vi skulle gjerne hatt mer penger, men at det bør være mulig å få til mer med de pengene vi har. Hva hun legger i dette, er ikke godt å si. Ansvarsområdet hennes har ikke ressurser til å gjøre jobben på en god nok måte, men det mener hun altså at man skal få til likevel. Man må bare jobbe bedre sammen, skriver Nereid.

LES OGSÅ: Skolestart og smitteparty

Politikere under dekk. Nereid skal ha helt rett i én ting: Det er ikke hennes skyld at oppvekst og utdanning i Trondheim har for lite penger. Som hun skriver: En betydelig økning i budsjettrammen til oppvekst og utdanning er kun mulig gjennom politiske omprioriteringer.

Så hvor er ordfører Rita Ottervik og hennes kolleger i denne debatten? Hvis staten skal dekke utgiftene koronaen medfører, hvorfor må da skolene kutte i det spesialpedagogiske tilbudet? Og hvorfor står man og ser på at det hoper seg opp hos BUP og barnevernet? Politikerne, i motsetning til Nereid, velger å gjemme seg under dekk.

Vi skal fortsette å snakke om de sårbare elevene, selv om makta ikke ønsker å svare på vanskelige spørsmål.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter