Trafikkaos på Tiller etter stenging av Østre Rosten  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Evneløs trafikkregulering på Tiller

Det blir alltid ulemper når det skal graves i trafikkerte gater. Da er det spesielt viktig hvordan reguleringene planlegges og gjennomføres.

Etter å ha opplevd dagens kaos på Tiller er det åpenbart at de som har hatt ansvar for planleggingen av trafikkreguleringen, ikke har vært voksne for oppgaven. Dessuten vises en ansvarsløs holdning til kollektivreisende og oss bilister i gjennomføringen.

LES SAKEN: Lange bilkøer på Tiller

Når skiltingen er meget mangelfull kunne gjennomføringen vært forbedret med manuell dirigering i de kryssene som utgjør flaskehalsene. Det er nok penger i Miljøpakken til å spare så vel miljøet som trafikanter for dagens kaos.

Arbeidet på Tiller bør være enda et varsel om hvordan Elgeseter gate bør planlegges og reguleres. Tre gamle hus bør fjernes og sidestilte kollektivfelt bør opprettholdes. Hvis de gamle husene skal restaureres og/eller gata omlegges/graves opp vil septemberkaoset på Tiller bli en liten forsmak på hva vi har i vente.

LES OGSÅ: Trafikksikkerhet på helsa løs

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter