I en tid hvor omstillingen av Norge går fortere, er det viktig å legge til rette for mer forskning, næringsutvikling og utdanning, skriver Mari Holm Lønseth.  Foto: jens petter søraa

Et løft for NTNU – en landssak av største betydning!

Da kong Haakon åpnet NTH – forløperen til NTNU – for over hundre år siden, slo han fast at dette var «en landssak av største betydning». Den gang handlet det om Norges fremtid. Det gjør det fortsatt. Hvis NTNU og kunnskapsmiljøene rundt dem lykkes også i årene som kommer, legger de et viktig grunnlag for landets fremtid, for oss som bor her og miljøet vi lever i og av.

Nå har studentene på ny inntatt Norges beste studentby. Men vi kan ikke ta for gitt at vi har Norges største, beste og viktigste universitet i vår by. Vi trenger fremsynthet og modige politiske beslutninger for at NTNU kan fortsette å arbeide for visjonen «Kunnskap for en bedre verden».

LES OGSÅ: Storkontrakt for campus-prosjektet

På institusjonen som vi i dag kjenner som NTNU har kloke hoder bidratt til å gjøre det umulige mulig i over 100 år.

  • Vannkraftlaboratorier på Gløshaugen, som har spilt en viktig rolle for å sikre ren, norsk energi blant annet gjennom utviklingen av vannturbiner, sto ferdig i allerede 1917.
  • GSM-teknologien, som gjorde mobiltelefonen heldigital, har sitt utspring fra NTNU.
  • Fire personer fra NTNU (og forløperen NTH) har vunnet nobelprisen. I 2014 fikk May-Britt Moser og Edvard Moser nobelprisen i fysiologi eller medisin for sine oppdagelser av celler som utgjøre en «indre GPS» i hjernen.
  • Da koronapandemien traff oss, ble det på rekordtid utviklet nye testmetoder. Det var avgjørende for å håndtere pandemien så godt som vi tross alt har gjort.

Listen med eksempler er endeløs av små og store prosjekter. Tusenvis av oppdagelser, oppfinnelser og spin-offs fra NTNU har gjort verden og våre hverdager bedre.

LES OGSÅ: Regjeringen med millioner til campus og Ocean Space Centre

I hundre år har NTNU tjent oss. NTNU må få rammene til å tjene oss de neste hundre årene også.

Nå går vi inn i en ny tid hvor utfordringene ser annerledes ut.

I klimakrisen er ingenting annet en seier godt nok. Ingen har alle løsningene. Men det er helt sikkert at noe av løsningen ligger i havet. I samarbeid med Sintef og med etablering av et nytt Ocean Space Centre vil kloke hoder finne nye løsninger og ny teknologi for å skape nye jobber og kutte utslipp. Ikke minst vil forskningssenteret være viktig i kampen mot plast i havet og marin forsøpling.

Teknologien gjør at mye i større grad blir automatisert og robotisert. Når mer av samfunnet blir avhengig av teknologi, må også samfunnet forstå teknologi. Samfunns- og teknologifag kan ikke være frikoblet fra hverandre, men må forstå hverandre og jobbe sammen.

Som beslutningstakere må vi legge mest mulig til rette for at de kloke hodene kan snakke sammen, møtes, lære og utvikle nye ideer.

LES OGSÅ: Byen strekker ut hånden. På tide NTNU gjør det samme

Derfor er NTNUs campusprosjekt viktig. Prosjektet handler om å samle campus rundt Gløshaugen og Trondheim sentrum. Det betyr at fagmiljø og studenter lettere kan samles og arbeide mer sammen, med de synergiene det kan gi.

Samling av campus har vært trukket frem av Solberg-regjeringen som et av de viktigste byggeprosjektene i universitets- og høyskolesektoren. Vi har passert en rekke viktige milepæler: Konseptvalg er gjort av regjeringen. Prosjektet er kvalitetssikret gjentatte ganger, noe som har bekreftet prosjektets samfunnsøkonomiske nytte.

Realiseringen av en samlet campus er fortsatt i planleggingsfasen, det vil ta flere år å utvikle prosjektet før bygging kan settes i gang. Skal NTNU realisere sin visjon «Kunnskap for en bedre verden» i de neste hundre årene, må vi som folkevalgte fatte fremsynte vedtak for NTNU i årene fremover.

I en tid hvor omstillingen av Norge går fortere, er det viktig å legge til rette for mer forskning, næringsutvikling og utdanning. Dette er Norges kanskje største konkurransefortrinn.

Som kong Haakon sa da han åpnet NTH i 1910: De feiret «at «en landssak av største betydning» endelig var realisert. Nå må vi fornye NTNU for å sikre Norges fremtid.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter